Dyslexie? Welkom in alle bibliotheken?

Nieuwe IFLA* Richtlijnen voor bibliotheekwerk voor personen met dyslexie – herzien en uitgebreid -

De IFLA-secties 'Library services to People with Special Needs' (LSN) en 'Libraries serving Persons with Print Disabilities' (LPD) - Luisterpunt is lid en medebestuurder van deze laatste groep - werkten samen aan nieuwe en meer uitgebreide IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia, oftewel IFLA richtlijnen voor bibliotheekwerk voor mensen met dyslexie.

We roepen alle bibliotheken op om deze richtlijnen te lezen, zich te laten inspireren door de tips en de voorbeelden, de checklist in het personeelskantoor te hangen en er alsjeblieft mee aan de slag te gaan!

In deze richtlijnen (Pdf - 1 Mb) komt een heel spectrum van dyslexie en bibliotheekwerk aan bod: van definities over dyslexie tot informatie over content, ondersteunende hulpmiddelen, presentatie en bibgebouw, van juridische informatie tot een schat aan goede praktijkvoorbeelden.

We maakten ook een mooie, overzichtelijke en handige checklist (PDF - 235 kb).

De Engelse versie van richtlijnen en checklist vind je op ifla.org/lsn.

* IFLA staat voor International Federation of Library Associations and Institutions