Beleidsplanning

Voortgangsrapport 2024

Met 2024 vangt de beleidsplanningsperiode 2024 – 2028 aan. In dit beleidsplan zetten we volop in op verbreden en verdiepen: van onze collectie, onze IT- en catalogusaanpak, de benadering van onze lezers en onze communicatie.

De basis is de afgelopen jaren gelegd, de toon is gezet. We willen verdergaan nu, de volgende – noodzakelijke – stap zetten om nog meer vraaggericht en op maat te werken, om bij te blijven met technologische vernieuwingen en mogelijkheden, om onze collectie rijker en meer divers te maken, om de informatie over ons nog beter over te kunnen brengen, om – kortom – onszelf een niveau hoger te kunnen tillen.

We hopen dat de Vlaamse overheid bereid is om voldoende te investeren in een inclusieve samenleving en het belangrijk vindt dat ook mensen met een leesbeperking toegang krijgen tot informatie en boeken. Die vraag stellen we expliciet in het nieuwe beleidsplan.

In dit rapport lees je de speerpunten voor 2024. Natuurlijk zetten we ons dag in dag uit in om de gebruiker centraal te zetten in onze dienstverlening en om onze bekendheid te vergroten, zodat iederéén met een leesbeperking de weg naar Luisterpunt vindt.

Lees het voortgangsrapport 2024 (Word - 3.8 MB; pdf - 15 MB).

Voortgangsrapport 2023

2023, een druk jaar met het grootste aantal lezers ooit ... 

Met dit voortgangsrapport komt een einde aan de beleidsplanningsperiode 2019 – 2023: de weg vooruit. Als we evalueren, stellen we vast dat we – gelukkig maar – bijna alle doelstellingen hebben verwezenlijkt. Meer boeken, meer lezers, meer dienstverlening op maat, meer leesmogelijkheden, goed uitgebouwde communicatie-instrumenten, workshops en webinars, tig fijne samenwerkingsverbanden met vele organisaties in binnen- en buitenland, … We kunnen trots zijn op onze verwezelijkingen.

Lees het voortgangsrapport 2023 (Word - 7.1 MB; pdf - 2.3 MB).
In onderstaande video blikken we terug op het afgelopen jaar. 

Beleidsplan 2024-2028

Verbreden en verdiepen

In dit beleidsplan willen we volop inzetten op verbreden en verdiepen: van onze collectie, onze IT- en catalogusaanpak, de benadering van onze lezers en onze communicatie. De basis is de afgelopen jaren gelegd, de toon is gezet. We willen verdergaan nu, de volgende – noodzakelijke – stap zetten om nog meer vraaggericht en op maat te werken, om bij te blijven met technologische vernieuwingen en mogelijkheden, om onze collectie rijker en meer divers te maken, om de informatie over ons nog beter over te kunnen brengen, om – kortom – onszelf een niveau hoger te kunnen tillen.

Bij het herlezen van de vorige beleidsplannen, de doelstellingen en de vele acties, blijkt dat we bijna alle doelstellingen hebben gehaald. We hebben dit alles verwezenlijkt met minder personeelsleden, met verschillende besparingsrondes, met een verhuis achter de kiezen, met soms te veel afhankelijkheid van bepaalde leveranciers. We hebben vaak op ons tandvlees gezeten maar hebben er steeds bewust voor gekozen om onze ambities na te jagen en creatieve oplossingen te zoeken. We merken aan alles dat we nu op een kantelpunt zijn beland. Zonder extra middelen kunnen we niet meer inzetten op verdere groei en vernieuwing. Dit zal onmiskenbaar zijn weerslag hebben in ons nieuwe beleidsplan. We hopen dat de Vlaamse overheid bereid is om meer te investeren in een inclusieve samenleving en het belangrijk vindt dat ook mensen met een leesbeperking toegang krijgen tot informatie en boeken.

Aan het beleidsplan ging een uitgebreid participatief traject vooraf met input van leden (lezers- en organisatiebevraging), medewerkers, strategische partners, de gebruikersraad en het bestuursorgaan.

De Algemene Vergadering keurde het beleidsplan 2024-2028 goed op 15 september 2023 en eind september dienden we het bij de Vlaamse overheid in.

Lees het beleidsplan (pdf - 1,9 MB)

Voortgangsrapport 2022-2023

2022, het jaar van ontmoeten ...

2022 was een mooi jaar, om verschillende redenen. De voor ons belangrijkste reden was dat we elkaar opnieuw mochten zien, ontmoeten, zelfs vastpakken voor een dikke knuffel. Eindelijk.

We vierden 10 jaar Ik haat lezen, onze campagne gericht op kinderen en jongeren met dyslexie. Dat deden we met een tv-spot, een nieuwe affiche, een leuke online escaperoom die al meer dan 8.500 keer gespeeld werd, en een boeiende studiedag. Andere hoogtepunten waren de luisterquiz voor kinderen tijdens de Voorleesweek en de opendeurdagen, een voor onze jeugdlezers én een voor onze volwassen leden.

Verder omarmen we de voordelen van online infosessies, maar tegelijk hebben we de fysieke infosessies in bibliotheken en scholen opnieuw opgestart. Wat hebben we dit gemist. Ook op de SETT-onderwijsbeurs en de REVA-beurs stonden we paraat. Hopelijk vonden de vele mensen die we daar spraken ondertussen de weg naar Luisterpunt.

Helemaal in het begin van 2022 organiseerden we een grote lezersbevraging, waaruit een grote tevredenheid over ons aanbod en onze dienstverlening bleek. Daar zijn we enorm trots op. Onze gebruikers staken de collega’s van de uitleendienst een hart onder de riem met hun tevredenheid. Ze staan inderdaad dag in dag uit voor hen klaar, de positieve commentaar deed duidelijk plezier.

Uiteraard zijn er verbeterpunten waarmee we aan de slag gaan. Ook op de eerste bijeenkomst van de nieuw samengestelde gebruikersraad werden een aantal wensen en suggesties geformuleerd. In 2023 stellen we een nieuw beleidsplan op voor de periode 2024 – 2028, we houden zeker rekening met het verlanglijstje van onze lezers …

Uit de bevraging bleek ook dat onze gebruikers anderstalige boeken appreciëren, we voegen er dan ook geregeld toe aan onze collectie. Ook werken we samen met de KANTL, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, en maken we de 50 boeken van de literaire canon toegankelijk. 

Lees het voortgangsrapport 2022-2023 (Word - 7.838 KB; pdf - 3.024 KB).

Voortgangsrapport 2021-2022

2021: alweer een jaar met mooie uitdagingen, ferme obstakels, fijne kansen en flinke groei

We schreven vorig jaar dat 2020 een opmerkelijk jaar was. Toen dachten we niet dat we ook in 2021 geen opendeurdag of andere fijne activiteiten zouden organiseren. Helaas. We maken voorlopig geen beloftes meer maar proberen er het beste van te maken. Maar natuurlijk hopen we jullie in 2022 eindelijk te mogen en kunnen begroeten in onze bibliotheek. En op dit ogenblik ziet het er veelbelovend uit, we beginnen luidop te dromen.

Ondertussen zijn we bedreven in het geven van online infosessies aan leerkrachten, bibliotheekmedewerkers en ergotherapeuten. Verder hebben we een aantal pagina’s van onze websites opgefrist, stelden we Luistervink samen, werkten we mee aan heel wat projecten, waren we samen met onze lezers superblij dat ze nu ook boeken kunnen opzoeken en aanvragen in de Anderslezen-app en bereidden we een grote lezersbevraging voor. Achter de schermen werken we nog steeds verder aan ons nieuw bibliotheeksysteem. We hopen in 2022 de eerste modules in gebruik te kunnen nemen en vervolgens gestaag verder op te bouwen naar een gebruiksvriendelijk en performant systeem.

Onze Daisy-collectie is enorm gegroeid, mede dankzij de grote instroom vanuit Nederland, met zowel nieuwe als oudere boeken. Ook het aantal Daisy-lezers is sterk gestegen. Het aantal braillelezers is ongeveer gelijk gebleven. We hopen dit tij te keren met de opstart van digitale braille. Lezers kunnen dan kiezen tussen het brailleboek op papier of als digitaal bestand. Ondertussen zijn 56% van de Daisy-uitleningen online-uitleningen. Hieruit kunnen we net als vorig jaar besluiten dat de kleine groep van cd-lezers veruit het meeste boeken leent: de 12% Daisy-cd-lezers leenden 44% van het in totaal aantal uitgeleende Daisy-boeken.

Natuurlijk hopen we dat de stijgende cijfers zich ook de komende jaren zullen doorzetten, dat zou betekenen dat meer en meer mensen met een leesbeperking de weg naar het Daisy-luisterboek vinden. Dat is onze ambitie. Tegelijkertijd hopen we dat het aantal braillelezers stabiel blijft, we hebben heel veel brailleboeken beschikbaar, voor elk wat wils. 

Dit voortgangsrapport baseert zich op het lopende beleidsplan, ‘De weg vooruit’ voor de periode 2019-2023. Het bevat een uitgebreide terugblik op 2021 en kijkt vooruit naar 2022. De strategische en operationele doelstellingen uit dit beleidsplan worden samen met de resultaatsindicatoren woordelijk overgenomen en voorzien van commentaar.

Lees het voortgangsrapport (Word - 6,9 MB; pdf - 2,9 MB). 

Voortgangsrapport 2020-2021

2020: nieuwe kansen en uitdagingen, nieuwe obstakels

Geert Ruebens ging na 14 jaar met pensioen en werd opgevolgd door co-directeurs Saskia Boets en Jan Rottier. Geert legde een mooie weg af met Luisterpunt, en we hopen op hetzelfde elan door te gaan.

Midden 2020 zijn we verhuisd. Vreemd om een nieuwe locatie in te richten en naar je hand te zetten terwijl je afstand moet bewaren van elkaar. Vreemd om te zien hoe mooi onze werk- en publieksruimte zijn geworden, maar vooral vreemd om op te merken hoe leeg ze bleven. 

Onze dienstverlening bleef in coronatijden gelukkig gewoon doorlopen. Corona dwong ons ook om op een andere manier promotie te voeren. We hebben kansen gegrepen, fijne samenwerkingsverbanden gesmeed met enkele uitgeverijen en organisaties, we hebben onze eerste webinars gegeven en zoveel meer! 

En het was niet allemaal voor niets: onze collectie is gegroeid, we tellen meer Daisy-lezers en die hebben meer uitgeleend dan ooit tevoren, op cd en online. Daarnaast sloten een pak nieuwe organisaties zich aan om met Daisy-online aan de slag te gaan, vooral scholen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aandeel van lezers met dyslexie elk jaar groter wordt en in 2020 de 50% net overschreed.

Braille verdient onze bijzondere aandacht: voor het eerst tellen we minder dan 200 braillelezers, dat kunnen we moeilijk aanvaarden en geeft stof tot nadenken. 

De gebruikersraad van Luisterpunt besprak dit voortgangsrapport in haar (digitale) bijeenkomst van 17 maart 2021 en verleende een gunstig advies.
De goedkeuring door het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering van Luisterpunt vond (digitaal) plaats op 22 maart 2021.

Lees het voortgangsrapport (Word - 9,5 MB; pdf - 3,9 MB). 
In onderstaand filmpje blikken we ook terug op 2020. 

Voortgangsrapport 2019-2020

Historische momenten voor Luisterpunt

Dit voortgangsrapport baseert zich op het lopende beleidsplan ‘De weg vooruit’ voor de periode 2019-2023. Het bevat een doordachte terugblik op 2019 en een gedegen vooruitblik op 2020. De eerder gemaakte strategische en operationele doelstellingen, evenals de resultaatsindicatoren worden woordelijk overgenomen en voorzien van commentaar.

In 2019 werd digitaal nog meer het nieuwe normaal: van de meer dan 8.200 Daisy-lezers leest nu 74% online. De grote groei van het aantal online-lezers is te danken aan de vele organisaties (voornamelijk scholen en bibliotheken) die met Daisy-online aan de slag gingen en boekenplanken aanmaakten voor hun lezers / leerlingen. 

2019 was een jaar in het teken van vernieuwing. Luisterpunt keek al jaren uit naar een nieuwe werkplek, maar eind 2019 was de kogel door de kerk: de minister van Cultuur ging akkoord met een verhuis van Luisterpunt naar Broekstraat 49-53 in hartje Brussel. Medio 2020 nemen we onze intrek. In 2019 kreeg Luisterpunt ook een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter, Caroline Demeulenaere. Een overzicht van ons nieuwe Bestuursorgaan en onze nieuwe Algemene Vergadering
Vanaf 1 oktober 2020 is directeur Geert Ruebens officieel met pensioen, en in 2019 werd een sollicitatieprocedure opgestart voor zijn opvolging. Saskia Boets en Jan Rottier hebben samen gesolliciteerd als codirecteurs en kwamen als eerste uit de proef. Twee noodzakelijke en degelijke expertises worden op die manier samengebracht in één codirecteurschap. 

De gebruikersraad van Luisterpunt besprak dit voortgangsrapport in haar bijeenkomst van 4 maart 2020 en verleende een gunstig advies.
De bespreking door het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering van Luisterpunt zou plaatsvinden op 30 maart 2020 maar werd vanwege het coronavirus uitgesteld.

Lees het voortgangsrapport (Word - 5,7 MB; pdf - 2,1 MB)

Voortgangsrapport 2018-2019

Digitaal wordt het nieuwe normaal!

Ons nieuwe beleidsplan ‘De weg vooruit’, voor de periode 2019-2023, werd eind 2018 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Dit voortgangsrapport baseert zich op dat nieuwe beleidsplan voor een doordachte terugblik op 2018 en een gedegen vooruitblik op 2019. De eerder gemaakte doelstellingen en resultaatsindicatoren worden woordelijk overgenomen en voorzien van commentaar.

2018 was een feestjaar voor Luisterpunt: op 19 mei vierden we bij Muntpunt in Brussel ons 10-jarig bestaan met een meer dan geslaagd lezersfeest. Verder werd in 2018 het belangrijke Verdrag van Marrakesh conform een Europese richtlijn ingeschreven in onze auteurswetgeving. Dit maakt het mogelijk voor Luisterpunt om toe te treden tot het internationale Accessible Books Consortium (ABC) en zo in de loop van 2019 haar eigen collectie wereldwijd uit te wisselen en anderstalige boeken aan haar lezers aan te bieden. Ten slotte werd in 2018 ook nog maar eens duidelijk dat digitaal het nieuwe normaal is: ongeveer 50% van onze particuliere lezers met een leesbeperking was in 2018 online actief. Een derde van het totaal aantal Daisy-uitleningen gebeurde online. Downloaden en streamen is voor onze lezers meer en meer een gangbare zaak.

De gebruikersraad van Luisterpunt besprak dit voortgangsrapport in haar bijeenkomst van 26 maart 2019 en verleende gunstig advies. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Luisterpunt keurden dit rapport op 28 maart 2019 goed.

Lees het voortgangsrapport (Word - 6,5 MB; Pdf - 1,9 MB)

Beleidsplan 2019 – 2023

De weg vooruit!

De eerste voorbereidingen voor het derde beleidsplan werden geleverd door de directie en de staf van Luisterpunt. Een ontwerp van het nieuwe beleidsplan met de strategische en operationele doelstellingen werd besproken op de stafmeetings van 23 juli en 11 september. De beleidsplanning is steeds een ‘work in progress’ en gaat gepaard met een participatieproces waarbij onze bibliotheekmedewerkers, leden van de Algemene Vergadering en van de Gebruikersraad (bijeenkomst op 12 september) van Luisterpunt worden betrokken.

De definitieve versie van het beleidsplan 2019-2023 werd door de Algemene Vergadering goedgekeurd op 26 september 2018.

Lees het beleidsplan (Word - 4,4 MB; Pdf - 1,8 MB)

Voortgangsrapport 2017-2018

Dit voortgangsrapport is een doordachte terugblik op 2017 en een gedegen vooruitblik op 2018 met een nauwgezette commentaar op onze strategische en operationele doelstellingen, alsook op de lopende acties en projecten.

2017 liet zich kennen als een jaar van welgekomen heropleving. Ondanks een financiële aderlating en een afslanking van het personeelsbestand in de voorbije jaren, slaagt Luisterpunt erin om thans een kwaliteitsvolle en zelfs betere dienstverlening te leveren aan onze lezers: het online lezen van Daisy-boeken zit in de lift, onze publiekscatalogus werd verrijkt met luisterfragmenten, veel kinderen met dyslexie vonden de weg naar onze bibliotheek…  Meer doen met minder middelen!

2018 is  een feestjaar! Op 7 januari 2008 werden de oprichtingsstatuten van onze vzw ondertekend en van kracht. Net zoals bij ons eerste lustrum in 2013, zet Luisterpunt haar tienjarig bestaan feestelijk in de kijker.

In de loop van 2018 zal werk worden gemaakt van een nieuw meerjarig beleidsplan.

De gebruikersraad verleende op 14 maart gunstig advies voor dit rapport, en ook de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Luisterpunt deden dit, op 21 maart. 

Bekijk het voortgangsrapport (Word - 3,2 MB; Pdf - 1,4 MB

Voortgangsrapport 2016-2017

Dit voortgangsrapport is een doordachte terugblik op 2016 en een gedegen vooruitblik op 2017 met een nauwgezette commentaar op onze strategische en operationele doelstellingen, alsook op de lopende acties en projecten, waarbij woordelijk de formulering van de eerder gemaakte doelstellingen, resultaatsindicatoren, bijhorende acties en projecten wordt overgenomen.

De gebruikersraad en Algemene Vergadering van Luisterpunt verleenden op 22 maart gunstig advies voor dit rapport.

Bekijk het voortgangsrapport (Word - 3 MBPdf - 2 MB).

Voortgangsrapport 2015-2016

Luisterpuntbibliotheek wordt uitgebouwd in opdracht van en in samenwerking met de Vlaamse overheid, zoals bepaald in het decreet lokaal cultuurbeleid. Het beleidsplan 2014-2018 ‘Iederéén kan lezen!’ geeft de missie, de visie, de strategische en operationele doelstellingen van Luisterpunt weer. De Vlaamse overheid heeft dit beleidsplan goedgekeurd en draagt Luisterpunt ook op om jaarlijks een voortgangsrapport te maken.

Dit voortgangsrapport over 2015 is een doordachte reflectie en nauwgezette commentaar op het actieplan 2014-2015, waarbij woordelijk de formulering van de eerder gemaakte doelstellingen, resultaatsindicatoren, bijhorende acties en projecten wordt overgenomen.
De gebruikersraad zou het voortgangsrapport op 22 maart bespreken maar deze bijeenkomst werd door de vreselijke aanslagen geannuleerd.
De Algemene Vergadering van Luisterpunt verleende op 23 maart gunstig advies voor dit rapport. Deze bijeenkomst startte met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem. 

Bekijk het voortgangsrapport (Word - 2 MB; Pdf - 998 KB).

Voortgangsrapport 2014-2015

2014: herkernen

In dit kantelende tijdsgewricht wordt ook Luisterpunt door de recent opgelegde besparingen gedwongen om meer dan ooit kritisch te reflecteren op haar strategische en operationele doelstellingen. Door de vermindering van middelen moet Luisterpunt noodgedwongen terugplooien op haar uitgepuurde kernactiviteiten en toch trachten om haar missie en kerntaken goed en kwaliteitsvol tot uitvoering te brengen.

We maakten voor 2014 geen jaarverslag maar een voortgangsrapport; nieuwe regels van de overheid. Een voortgangsrapport vertrekt van beleidsplan en actieplan: rond welke doelstellingen heb je als organisatie gewerkt en welke acties heb je gerealiseerd, en met welke resultaten. Daarnaast beschrijf je ook de voor 2015 geplande acties.
De gebruikersraad verleende op 11 maart een gunstig advies voor dit rapport, en ook de Algemene Vergadering van Luisterpunt deed dit, op 26 maart.

Bekijk het voortgangsrapport (Word - 3 MB; Pdf - 2 MB).

Jaarverslag 2013

2013: lustrumjaar, achteruit én vooruit kijken

Luisterpunt blies op 7 januari 2013 5 kaarsen uit. Vieren, feesten, dat deden we, op 14 juni in de Vooruit in Gent. Met literatuur natuurlijk, maar ook met de verkiezing van de beste inlezer (Proficiat Greet Pernet), met fijne muziek en met een verjaardagspeech van onze voorzitter Albert Keersmaekers. We hebben ervan genoten!

Benieuwd wat we nog hebben verwezenlijkt in 2013? Lees ons jaarverslag (Word - 12 MB, Pdf - 3 MB).
In het jaarverslag verwijzen we naar een studiereis naar Zweden die we met vier Luisterpuntmedewerkers hebben gemaakt. We bezochten er onze collegabibliotheek MTM, en enkele openbare bibliotheken die een prachtige Daisy-werking uitbouwen. Lees het verslag van deze boeiende studiereis (Pdf - 2 MB).

Beleidsplan 2014 – 2018 | Actieplan 2014 – 2015

‘Iederéén kan lezen!’

Eind 2012 startten directie en stafmedewerkers met de voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan voor Luisterpunt. De sterktezwakteanalyse werd geactualiseerd, lezers werden gevraagd om hun mening te geven over hun Luisterpunt van de toekomst en een eerste insteek van de strategische doelstellingen en de daarop aansluitende operationele doelstellingen werden geschreven.

Beleidsplanning is ‘work in progress’ en gaat gepaard met een intens participatieproces. In de eerste helft van 2013 werden medewerkers, leden van de Algemene Vergadering (27 maart), de Gebruikersraad van Luisterpunt (15 mei) en diverse medewerkers van partnerorganisaties (28 mei) betrokken. 

De definitieve versie van het beleidsplan 2014-2018 werd voor bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 18 september.

Op 26 november 2013 keurde de Vlaamse overheid dit beleidsplan goed.

We kunnen er weer tegenaan!

Lees het beleidsplan met het geïntegreerde actieplan (Word - 2 MB, Pdf - 929 kB)