Wetsontwerp voor de implementatie van het Verdrag van Marrakesh goedgekeurd

Op maandag 6 augustus gaf minister Kris Peeters op een persconferentie in Bibliotheek Permeke (Antwerpen) tekst en uitleg over het goedgekeurde wetsontwerp voor de implementatie van het Marrakesh-verdrag in de Belgische wetgeving. Nu staat zwart op wit dat alle groepen van mensen met een leesbeperking ons leespubliek zijn én kunnen boeken in aangepast leesformaat ongehinderd circuleren over lands- en taalgrenzen heen. Een belangrijke mijlpaal voor de dienstverlening aan personen met een leesbeperking én voor publicaties in een aangepast leesformaat!

Wereldwijd wordt het aantal personen met een visuele beperking geraamd op 314 miljoen mensen, waarvan 90% in een ontwikkelingsland leeft. Slechts 5% van de gedrukte publicaties zijn in een ander leesformaat (braille of audio) beschikbaar. Dit is de zogenaamde ‘Book Famine’. Daarnaast zijn er tal van andere doelgroepen van mensen met een leesbeperking, zoals personen met dyslexie of met afasie.

Op 28 juni 2013 werd op een diplomatieke conferentie in Marrakesh (Marokko), georganiseerd door WIPO (World Intellectual Property Organization), een baanbrekend internationaal verdrag ondertekend, dat we nu kennen als het Verdrag van Marrakesh. Dit is een bindend internationaal verdrag in balans, omdat het de verruimde toegankelijkheid voor mensen met een leesbeperking kadert en uitwerkt met respect voor de internationale copyrightregelgeving.

Anderzijds komt het WIPO-verdrag tegemoet aan belangrijke wensen en noden van personen met een leesbeperking:

  • Het verdrag is toepasselijk op iedereen met een leesbeperking, niet alleen personen met een visuele beperking.
  • Er wordt een recht geïnstalleerd op de reproductie van gedrukte boeken in een aangepast leesformaat.
  • Er wordt een recht geformuleerd op uitlenen en distribueren, aan de beoogde doelgroepen van personen met een leesbeperking, op welke drager dan ook, zowel via een materiële drager (braillepapier, audiocd) als via online distributie (download of streaming).
  • Grensoverschrijdend lenen of distribueren wordt mogelijk gemaakt via het installeren van een landelijke ‘geautoriseerde organisatie’ (‘authorised entity’). Dit maakt dat Vlamingen eindelijk ook toegang kunnen krijgen tot bv. Franse, Engelse en Spaanse boeken, boeken waarvan zij tot nu helaas verstoken bleven.

In juli, op de laatste bijeenkomst van de federale regering, werd het wetsontwerp m.b.t. de implementatie van het Marrakesh-verdrag in de Belgische wetgeving goedgekeurd. Hip hip hoera!