Lees voor

Toe­gan­ke­lijk­heids­ver­kla­ring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.luisterpuntbibliotheek.be en mijn.luisterpuntbibliotheek.be.

Luisterpuntbibliotheek vzw streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet zo goed als mogelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.2 niveau AA.

www.luisterpuntbibliotheek.be en https://mijn.luisterpuntbibliotheek.be werden in de huidige vorm op 4 juni 2024 geïmplementeerd.

www.luisterpuntbibliotheek.be en de bijhorende inschrijvingsformulieren werden gebouwd door Statik, dat het AnySurferlabel voor webbedrijven heeft behaald. Dit label beloont bedrijven die bewezen hebben dat ze toegankelijke websites kunnen bouwen. Ze voldoen aan drie voorwaarden: toegankelijkheidsprincipes begrijpen, de principes toepassen én toegankelijkheid promoten. 

mijn.luisterpuntbibliotheek.be werd gebouwd door Zenjoy. 

Beide platformen werden op voorhand getest door gebruikers, met extra focus op gebruik met ondersteunende technologische hulpmiddelen (bv. schermlezer, vergroting, oogbesturing, spraaksoftware, …). Hun feedback werd verwerkt. Zo pasten we bijvoorbeeld na de testen de navigatievolgorde in onze menustructuur aan voor intuïtiever gebruik met een schermlezer. We optimaliseerden ook de zoekfunctie, de formulieren en de boekencaroussels . 

Nog in 2024 plant Luisterpunt een audit door Anysurfer, met oog op het behalen van het Anysurfer-label. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 4 juni 2024.

Bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring is uitgegaan van een zelfbeoordeling.  

Feedback en contactgegevens

Voor meer informatie en voor het in kennis stellen van niet-nakoming van de regels kan je contact opnemen met Luisterpuntbibliotheek via e-mail, email hidden; JavaScript is required, of telefonisch, +32 (0)2 423 04 11. Geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar u een opmerking bij hebt.