Lees voor

Toe­gan­ke­lijk­heid: do­cu­men­ta­tie en inspiratie

Luisterpuntbibliotheek ijvert voor meer inclusie en het recht op gelijkwaardige toegang tot kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Daarom vinden we het belangrijk om ook kennis, richtlijnen en goede voorbeelden te delen rond toegankelijkheid, in ruime zin van het woord. Deze pagina geeft een aanzet en wordt steeds verder aangevuld. 

Algemeen

Toegankelijke bibliotheken

Toegankelijke gebouwen

Toegankelijke websites

Toegankelijke documenten

Toegankelijk sociale media

Toegankelijk publiceren

Illustratie van een man op een stoel, hij heeft een tablet in zijn handen waar muzieknoten uitkomen. Begeleidende tekst: Myth 16: the blind can only read braille.
Een van de 50 mythes over toegankelijkheid van de Lithuanian Audiosensory Library © Lithuanian Audiosensory Library

Algemeen

50 mythes over toegankelijkheid

Onze Litouwse collegabibliotheek Lithuanian Audiosensory Library ontkracht maar liefst 50 mythes over toegankelijkheid en toegankelijke bibliotheken. 

Een zinvolle bron voor iedereen die zijn werk en alledaagse interacties inclusiever en meer respectvol wil maken. Op een speelse manier kom je meer te weten over hoe je op een attente en inclusieve manier spreekt, handelt én ontwerpt. 

Twee personen zitten in zeteltjes tegenover elkaar. Er staat geschreven 'Dyslexie? Welkom in onze bibliotheek! Inspiratie voor bibliotheekwerk voor mensen met dyslexie'

Toegankelijke bibliotheken

IFLA-richtlijnen voor bi­bli­o­theek­werk voor mensen met dyslexie

De IFLA-richtlijnen voor bibliotheekwerk voor mensen met dyslexie zijn een absolute must-read voor alle bibliotheekmedewerkers: van definities over dyslexie tot informatie over inhoud, ondersteunende hulpmiddelen, presentatie en bibgebouw, van juridische informatie tot een schat aan goede praktijkvoorbeelden, ... Het komt allemaal aan bod.

De IFLA-sectie Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD) werkt momenteel aan richtlijnen voor bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking.

Krijg je graag een seintje wanneer deze gepubliceerd zijn? Schrijf je in op onze bibliothekennieuwsbrief

Een meisje heeft een tablet vast. Begeleidende tekst: A library without obstacles. A guide to accessibility.
© Bibliotheken i Malmö

'A Library Without Obstacles: A Guide to Accessibility' - Bibliotheken I Malmö

De brochure 'A Library Without Obstacles: A Guide to Accessibility' werd geschreven voor en door de medewerkers van de bibliotheken in Malmö, Zweden. Met 'Universal Design' als uitgangspunt, wordt dieper ingegaan op sociale toegankelijkheid, toegang tot informatie en bronnen, technische hulpmiddelen, fysieke toegankelijkheid, toegang tot informatie en communicatie. Een mooi en inspirerend voorbeeld!

Toegankelijke gebouwen

Handboek toegankelijke publieke gebouwen

Gelijke Kansen in Vlaanderen & Inter zorgden voor een uitgebreid handboek over toegankelijke gebouwen, met aanbevelingen en randcriteria, toelichting over hoe, wat en waarom, en praktijkvoorbeelden.

Het handboek bestaat uit 7 hoofdthema’s: (loop)route, parkeren, toegangen, niveauverschillen, sanitair, inrichting en signalisatie.

Toegankelijke websites

Anysurfer

AnySurfer helpt organisaties en hun webbouwers toegankelijke websites bouwen met advies, auditrapporten en opleiding. Op hun website vind je heel wat nuttige documentatie, bv. over contrast en leesbaarheid, structuur en semantiek, taalgebruik, standaard en wetgeving. 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

WCAG is een document dat is opgesteld en gepubliceerd door het World Wide Web Consortium als onderdeel van hun Web Accessibility Initiative (WAI). Het document bevat richtlijnen voor de toegankelijkheid van webinhoud voor mensen met een beperking en geldt als een wereldwijde standaard. De richtlijnen zorgen er o.m. ook voor dat websites gebruiksvriendelijker werken op smartphones en tablets. 

Toegankelijkheidscheckers

BOSA Accessibility Check (FOD Beleid & Ondersteuning)

Deze checker kan je eenvoudig toevoegen aan de werkbalk van je webbrowser. De toepassing scant de toegankelijkheid van de webpagina waarop je je op dat moment bevindt
Een van de voordelen is dat je de check ook kan gebruiken op pagina's die zich achter een login bevinden en op webpagina's die nog in ontwikkeling zijn.

WAVE Web Accessibility Evaluation Tools

Ook de Utah State University ontwikkelde een goede tool die je in je browser kan gebruiken om een algemeen beeld te krijgen van de toegankelijkheid van een webpagina. 

Toegankelijke documenten

Anysurfer

Hoe maak je toegankelijke Word- en pdf-bestanden die voor iedereen raadpleegbaar en overzichtelijk zijn? Anysurfer zet alles op een rijtje. 

Toegankelijke sociale media

Checklist The Royal National Institute of Blind People (RNIB)

Hoe zorg je ervoor dat ook je sociale media een plek zijn waar iederéén kan deelnemen aan de conversatie? Hoe ga je om met emoji's en hashtags? RNIB zorgde voor een heel praktische én meteen toepasbare checklist met concrete tips. 

Toegankelijk publiceren

Inclusiefpubliceren.nl 

Inclusiefpubliceren.nl is een kennisbank die zich richt op uitgevers en andere ontwikkelaars van publicaties. De kennisbank ondersteunt inclusief publiceren met kennis, inspiratie, bronnen, leermaterialen, best practices en workshops.