5 jaar Luisterpunt

In 2013 vierde Luisterpunt haar 5 jarig bestaan. Het waren 5 jaren van groei, vernieuwing en technologische vooruitgang waarin de lezer centraal stond.

Om dit te vieren organiseerde Luisterpunt een literair feest en werd er een lustrumpublicatie uitgegeven. Een overzicht in woord en beeld van 5 jaar Luisterpunt. 

Verjaardagswoord van Albert Keersmaekers, voorzitter van Luisterpunt

(mp3 - 4 MB)

Albert Keersmaekers is een trots man. Trots voorzitter te zijn van een bibliotheek als de onze. Trots, dat hij, samen met het Luisterpuntteam, u van goede lectuur kan voorzien. Het is een man van woorden, zowel gesproken als in braille, en deelt deze dan ook graag met u in een eerlijke speech ter ere van deze lustrumviering. 

5 jaar

(mp3- 4 MB, Word - 33 KB, Pdf - 48 KB)

Ons hoofd dagelijkse werking, en coördinator communicatie en promotie, Saskia Boets geeft haar kijk op 5 jaar Luisterpunt en hoopt op een mooie toekomst voor onze bib. Hierbij schuwt ze emotie noch confrontatie en uit ze de liefde aan de bijzondere lezer van deze bijzondere bibliotheek. 

Toen en nu 

(mp3 - 2 MB, Word - 30 KB, Pdf - 46 KB)

Mark De Haeck, redacteur van Knetterende Letteren draait al jaren mee. Als geen ander heeft hij de ontwikkeling van Luisterpunt van kortbij mogen meemaken. In zijn eigen stijl legt hij de link tussen vroeger en nu. Beter of slechter, dat laat hij in het midden. Maar dat het vroeger anders was, dat staat wel vast. 

De openbare bibliotheek, het leven van A tot Z 

(mp3 - 2 MB, Word - 28 KB, Pdf - 68 KB)

Luisterpunt werkt samen met meer dan 80% van de Vlaamse openbare bibliotheken. En dat loont. Lezers met drempelvrees kunnen zo toch de eerste stap wagen en personen die ons nog niet kenden kunnen ons zo ontdekken. En de lokale bib? Die heeft er weer wat tevreden lezers bij. Ook zij die moeilijk of niet (meer) kunnen lezen. Kinderen met dyslexie ontdekken dat ze toch leuke boeken kunnen lezen, oudere bibgebruikers merken dat ze hun passie voor literatuur niet mee verliezen met hun zicht, ...

Ouderencampagne voor luisterlezen 

(mp3 - 2 MB, Word - 29 KB, Pdf - 45 KB)

Ouderen zijn vaak genoodzaakt zich te schikken naar een leven met sterk vermindert zicht. Om onder de aandacht te brengen dat er wel degelijk een oplossing is om goede boeken te blijven lezen, startte Luisterpunt een campagne om deze doelgroep de bib te leren kennen. 

Van Ik haat lezen tot Mag ik nog een boek 

(mp3 - 2 MB, Word - 29 KB, Pdf - 125 KB)

Sinds 2011 kunnen personen met dyslexie ook gebruik maken van Daisy-boeken. Om dit goede nieuws te verspreiden onder de jongeren die met dyslexie kampen, startten we opnieuw een bekendmakingscampagne op. Deze kreeg de gewaagde titel "Ik haat lezen!" mee. Ver gezocht was deze niet, want het is een veel voorkomende uitspraak onder jongeren met dyslexie. Het wist dus zeker de aandacht te trekken van deze jongeren én hun ouders en we kregen een hoop opgeluchte nieuwe literatuurliefhebbers bij. 

Een performante bibliotheek

(mp3 - 1 MB, Word - 27 KB, Pdf - 42 KB)

Een nieuwe, eengemaakte bibliotheek ziet het levenslicht in 2008. De jaren die volgen staan voor groei en optimalisatie. 5 jaar Luisterpunt: onze directeur, Geert Ruebens, geeft een overzicht van de planning en werking van onze bib door de jaren heen.

5 jaar Luisterpunt, een chronologisch overzicht 

(mp3 - 6 MB, Word - 38 KB, Pdf - 63 KB)

Op 5 jaar tijd kan er heel wat gebeuren. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers per jaar...

Brailleprint 5 jaar Luisterpunt 

(mp3 - 3 MB, Word - 31 KB, Pdf - 48 KB)

Achteraan in het lustrumboek van Luisterpunt staat “Luisterpunt: 5 jaar in vogelvlucht” in brailledruk.

Deze brailletekst geeft een beknopt overzicht van 5 jaar Luisterpunt, beschreven met een kernthema per jaar.

Colofon 

(mp3 - 2 MB, Word - 28 KB, Pdf - 73 KB)

Met de steun van 

(mp3 - 135 KB, Word - 25 KB, Pdf - 5 KB) We hadden deze lustrum niet kunnen vieren zonder de steun van deze belangrijke partners. Onze dank!

Een woordje uitleg over Citybooks 

(mp3 - 1 MB, Word - 26 KB, Pdf - 38 KB)

Vooraan de lustrumpublicatie vindt u twee schijfjes. Een Daisy-rom met de gesproken inhoud van deze brochure en de Citybook-verhalen Woonplaats (Gent) van Annelies Verbeke, De missie in Oostende (Oostende) van Peter Holvoet-Hanssen en Sluiertijd (Chartres) van Bart Van Loo. Deze auteurs kwamen tijdens de viering hun city-book toelichten en lazen er een stukje uit voor. Nadien volgde een gesprek met de drie auteurs, geleid door Frieda Van Wijck. 

Op het tweede schijfje staat het Luisterpunt-promotiefilmpje dat we samen met de Vlaamse overheid maakten.

Citybook-verhaal Woonplaats / Gent / Annelies Verbeke 

(mp3 - 11 MB)

Citybook-verhaal De missie / Oostende / Peter Holvoet-Hanssen

Deel 1 (mp3 - 8 MB)

Deel 2 (mp3 - 8 MB)

Citybook-verhaal Sluiertijd / Chartres / Bart Van Loo 

(mp3 - 14 MB)