Zorgvoorzieningen

De Vlaamse overheid voert samen met de Luisterpuntbibliotheek een campagne voor luisterlezen. Want iedereen kan lezen, ook als je ogen niet goed meer meewillen of als het moeilijk wordt om een boek vast te houden.

We willen zo veel mogelijk ouderen informeren en sensibiliseren over de mogelijkheid van luisterlezen. Voor deze campagne spreken we bovendien heel gericht de mensen aan in rusthuizen en kortverblijfcentra, net zoals de ouderen die gebruik maken van dagverzorgingscentra en de bezoekers van de lokale dienstencentra.