Toegankelijkheidsverklaring Luisterpuntbibliotheek.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.luisterpuntbibliotheek.be.

Luisterpuntbibliotheek vzw streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet zo goed als mogelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 niveau AA maar moet nog verder geoptimaliseerd worden. Hieronder sommen we op waar er desondanks nog niet is voldaan aan de vereisten of welke vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

Op een aantal pagina’s moet het contrast aangepast worden zodat er een contrastverhouding bestaat van minstens 4,5:1 tussen de tekst en de tekstachtergrond.

Aan de bovenkant van elke pagina moet een link toegevoegd worden om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 februari 2021.

Bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring is uitgegaan van een zelfbeoordeling.  

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 28 maart 2022 op basis van de  toegankelijkheidscontrole van de Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Feedback en contactgegevens

Voor meer informatie en voor het in kennis stellen van niet-nakoming van de regels kunt u contact opnemen met Luisterpuntbibliotheek via e-mail, info@luisterpuntbibliotheek.be, of telefonisch, +32 (0)2 423 04 13. Geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar u een opmerking bij hebt.