Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid website Luisterpuntbibliotheek vzw

De toegankelijkheidsverklaring voor de website van Luisterpuntbibliotheek behelst de toegankelijkheid van www.luisterpuntbibliotheek.be, mijn.luisterpuntbibliotheek.be en de online catalogus.

De laatste toegankelijkheidsscreening (AnySurfer) kende een negatieve uitkomst, vooral omwille van de online catalogus. De aangehaalde punten voor luisterpuntbibliotheek.be en Mijn Luisterpunt werden aangepast, evenals enkele grote issues bij onze online catalogus.

Luisterpuntbibliotheek heeft geen nieuwe screening gevraagd omdat de vernieuwing van de catalogus door Cultuurconnect werd vooropgesteld. [Voor onze online catalogus doen wij een beroep op Cultuurconnect.] Het concrete doel is het live brengen van een vernieuwde Luisterpuntcatalogus in de komende maanden.

In de eerste maanden van 2021 zal dan ook een nieuwe screening worden aangevraagd, dit van zodra de nieuwe catalogus online is en intern en door een aantal gebruikers werd getest

Contactgegevens voor feedback

Luisterpuntbibliotheek vzw
Broekstraat 49-53, 1000 Brussel
+32 (0)2 423 04 13
www.luisterpuntbibliotheek.be
communicatie@luisterpuntbibliotheek.be