Wat?

Sinds 12 november 2008 is de Luisterpunt-gebruikersraad een feit.

Luisterpunt wil met deze gebruikersraad de dienstverlening verruimen:

  • omdat blinden, slechtzienden en iedereen met een leesbeperking voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van lectuur en informatie in voor hen bruikbare leesvorm bijna volledig afhankelijk zijn van een specifieke voorziening;
  • omdat de mening en het advies van de gebruikers van primordiaal belang zijn voor de goede werking van Luisterpunt als bibliotheek voor personen met een leesbeperking;
  • omdat alleen de gebruikers zelf weten hoe deze bibliotheek optimaal functioneert voor hen, welke dienstverlening best op welke manier wordt aangereikt;
  • omdat Luisterpunt wil evolueren naar een bibliotheek van en voor de lezers.

Om deze redenen werd een onafhankelijke gebruikersraad opgericht, een klankbordgroep, niet louter een formeel adviesorgaan maar een meedenktank voor allerlei ...