Tijdschrift

Knetterende Letteren is ons gratis huistijdschrift. Het is een mix van interviews met schrijvers, boekbesprekingen, een fragment uit een boek dat door de schrijver zelf wordt voorgelezen, een overzicht van onze nieuwe Daisy-boeken, muziek en een voorleesmoment. 

Met Knetterende Letteren kunt u op een vlotte manier kennismaken met nieuwe boeken, zodat u beslist een keuze kunt maken. De boeknummers ervan kunt u toevoegen aan uw persoonlijke wenslijst.

Vooraan in Knetterende Letteren staat de rubriek Op de Hoogte met daarin korte mededelingen over de bibliotheek, Daisy-weetjes en berichten uit de kranten over luister- en brailleboeken. Enkele keren per jaar voorzien we extra ruimte voor poëzie, een toneelstuk of een voordracht.

Knetterende Letteren verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus. U hoeft het niet terug te sturen naar de bibliotheek. 
U kunt kiezen of u Knetterende Letteren ontvangt op cd, op uw online boekenplank of in braille (verkorte versie, om de twee maanden). Deze keuze kunt u zelf maken in Mijn Luisterpunt, in de rubriek Mijn gegevens. U kunt ook de uitleendienst contacteren om dit voor u te doen: info@luisterpuntbibliotheek.be of 02 423 04 11.

In de linkerkolom van de website vindt u steeds de inhoudsopgaves van de laatste drie nummers van Knetterende Letteren, met de bijhorende tekstbestanden.