Toch niet tevreden?

In het beleid van Luisterpunt staat een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze lezers centraal. Luisterpunt streeft actief naar tevreden gebruikers. Daarom kunt u ook steeds suggesties doen om onze dienstverlening of onze collectie te verbeteren.

Bent u toch niet tevreden, dan vragen wij om uw klacht aan Luisterpunt door te geven. Want ook klachten kunnen bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaat Luisterpunt een uiting van ontevredenheid of bezwaar over de collectie, de uitleendienst, de werking, een regel of een beslissing van Luisterpunt, of over het niet behoorlijk en/of deskundig handelen van een medewerker.

Wie kan een klacht indienen?

Een klacht kan ingediend worden door een lezer van Luisterpunt of door zijn/haar vertegenwoordiger.
Anonieme klachten behandelen we niet.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons bezorgen:
- met het invulformulier onderaan deze pagina;
- telefonisch, 02 423 04 17;
- met een brief in zwartdruk of braille, opsturen naar Luisterpunt, Broekstraat 49-53, 1000 Brussel.

Indien u uw klacht met een brief in zwartdruk of braille indient, vragen wij om de volgende gegevens te vermelden:
- naam, telefoonnummer, e-mailadres en lenersnummer;
- de inhoud van de klacht (wat is er gebeurd en wanneer? / waarover bent u niet tevreden?);
- eventuele opmerkingen;
- datum van het indienen van de klacht.

Bevestiging van ontvangst van de klacht

Na ontvangst van de klacht ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Dit gebeurt met een e-mail, telefonisch of schriftelijk.

Een klacht indienen betekent niet dat u het gebruikersreglement van Luisterpunt niet meer moet naleven.

Wat gebeurt er verder met de klacht?

Uw klacht komt terecht bij de directeur lezers, collectie en communicatie. Zij behandelt de klacht. Deze klacht wordt, indien nodig, voorgelegd aan het bestuur.
Binnen de maand brengt Luisterpunt u op de hoogte van het resultaat van uw klacht.

Klachtenformulier

Naam