Bibliotheken

Daisy-boeken in bibliotheken

Daisy-boeken in uw bibliotheek? Dat kan!

Verklaring op eer

Daisy-boeken in bibliotheken

In 2006 zijn we gestart met het gratis uitlenen van bruikleencollecties Daisy-boeken aan openbare bibliotheken. Deze Daisy-boeken zijn enkel bestemd voor lezers met een visuele of andere leesbeperking (dyslexie, spier- en gewrichtsziekten, ...). Een Daisy-boek wordt gebrand op een cd-rom en is het best beluisterbaar op de speciale Daisy-speler of via de Daisy-software (= gratis software) op een pc. Alleen op deze wijze kan de lezer van alle navigatie-functionaliteiten genieten. De Daisy-boeken worden door Luisterpunt in pakketten van 100 fictietitels (of meer of minder) op naam van de bibliotheek geproduceerd. Een deel van deze collectie kunnen kinder- en jeugdboeken zijn.

Op dit ogenblik beschikken 278 openbare bibliotheken over een bruikleencollectie Daisy-boeken. Overal heeft het provinciaal bibliotheeksteunpunt een stimulerende rol gespeeld, met de gezamenlijke aankoop van de Daisy-spelers: de bibliotheken kregen bijvoorbeeld een Daisy-speler en konden tegen een gunstprijs een tweede (of derde) speler bijkopen. De provincies stelden samen met Luisterpunt een Daisy-gids op. Als voorbeeld: de Daisy-gids voor de provincie Oost-Vlaanderen (Word - 2080 KBPdf - 962 KB). Luisterpunt gaf telkens workshops over de Daisy-spelers, de Daisy-boeken en werken met Daisy.

De provincie Antwerpen beet de spits af, bijna alle Antwerpse bibliotheken heeft minstens 100 Daisy-boeken in huis, plus één maar meestal twee Daisy-spelers. In Limburg stapten 37 van de 40 gemeenten in het Daisy-project. Op 18 november 2008 vond de Daisy-aftrap in Brussel plaats. Bij alle Brusselse bibliotheken vindt u, naast de boeken, allerlei leeshulpmiddelen en minstens één Daisy-speler. In West-Vlaanderen bouwt drie kwart van de bibliotheken een Daisy-werking uit en in Oost-Vlaanderen lenen alle bibliotheken vanaf begin 2010 Daisy-boeken en -speler uit aan iedereen met een leesbeperking. Ook vele Vlaams-Brabantse bibliotheken springen op de Daisy-kar.
Een overzicht van de Vlaamse en Brusselse openbare bibliotheken met een Daisy-werking (Excel - 68 KB).

Daisy-boeken in uw bibliotheek? Dat kan!

Bibliotheken kunnen zich bij Luisterpunt aanmelden wanneer ze voor deze doelgroep lectuur in aangepaste vorm willen aanbieden. Meer informatie over de samenwerking met openbare bibliotheken vindt u in deze nota (Word - 122 KB, Pdf - 175 KB).

De openbare bibliotheken kunnen titelbeschrijvingen opvragen via bibliotheek.be. De titelbeschrijvingen van de Daisy-boeken uit de wisselcollecties worden ook ingevoerd in de Vlacc. Dit verhoogt het gebruiksgemak en de uniformiteit in het werken met deze Daisy-bruikleencollecties.

De invoer in de Vlacc van deze Daisy-boeken laat toe dat de openbare bibliotheken de records kunnen overnemen in hun lokaal systeem voor de uitleenduur van de wisselcollectie.

 

Verklaring op eer

Het is belangrijk dat Daisy-boeken alleen terechtkomen bij personen met een leesbeperking. Wij vragen om dit strikt toe te passen in je bibliotheekdienstverlening. Dit betekent niet dat je een administratieve rompslomp moet opzetten, een duidelijk gesprek aan de balie volstaat vaak. Als je twijfelt, kan je vragen om een verklaring op eer te ondertekenen.

Luisterpunt gebruikt zelf volgende 'verklaring op eer als persoon met een leesbeperking':

"Door dit inschrijvingsformulier in te vullen en te verzenden aan Luisterpunt doet u een aanvraag om lid te worden van de Luisterpuntbibliotheek en verklaart u dat u geen gewoon boek (meer) kunt lezen of hanteren omwille van een bepaalde leesbeperking. U verklaart zich akkoord dat Luisterpunt deze persoonsgegevens bijhoudt in een databank, en beheert conform de privacywetgeving.

Zodra in deze toestand verandering komt, laat u dit aan Luisterpunt weten en kunt u geen gebruik meer maken van de luister- en brailleboeken van Luisterpunt.

Luisterpunt volgt de wettelijke bepalingen uit de Belgische auteurswet om boeken aan te bieden in aangepast leesformaat voor personen met een leesbeperking. Luisterpunt verdedigt de rechtmatige aanspraak van auteurs en uitgevers op hun eigendomsrecht en verspreidingsrecht. Het is dankzij de inspanningen en de creativiteit van auteurs en de investering van uitgevers dat u kunt genieten van duizenden boeken.

Wie een boek onrechtmatig kopieert en verspreidt, ontneemt de auteur en de uitgever een deel van de inkomsten die zij verdienen. Wie dit niet respecteert, wordt uitgesloten als bibliotheeklid."