Zet je oren open en laat je verrassen door de meest uiteenlopende luisteractiviteiten!

Op woensdag 21 oktober vindt de eerste editie plaats van het gratis luisterfestival Zwijgstil. Luisteren, klanken, geluiden en lawaai staan die dag centraal op verschillende locaties in Brussel. Tal van organisaties zetten activiteiten op touw, waaronder ook Luisterpunt.

De Bijbel helemaal toegankelijk voor personen met een leesbeperking! Een primeur!

Luisterpuntbibliotheek en Blindenzorg Licht en Liefde (BLL) hebben samen werk gemaakt van de omzetting van de Bijbel in Daisy-luistervorm én in braille.

In samenspraak met de Vlaamse en Nederlandse Bijbelstichting hebben we de Willibrordvertaling van de Bijbel uit 1995 als basiswerk genomen.

Stem mee met de boekenjury !
KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. Soms komen ze samen in leesgroepen om te praten over de boeken.

Steun Luisterpunt, net zoals onze voorzitter Albert Keersmaekers, en neem een boek onder uw hoede. In ruil krijgt u onze eeuwige dankbaarheid en de vermelding van uw naam in het Daisy-luister-boek en/of in het brailleboek.

Nieuwe IFLA* Richtlijnen voor bibliotheekwerk voor personen met dyslexie – herzien en uitgebreid -

De IFLA-secties 'Library services to People with Special Needs' (LSN) en 'Libraries serving Persons with Print Disabilities' (LPD) - Luisterpunt is lid en medebestuurder van deze laatste groep - werkten samen aan nieuwe en meer uitgebreide IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia, oftewel IFLA richtlijnen voor bibliotheekwerk voor mensen met dyslexie.