Disclaimer Luisterpunt

Auteursrecht

Copyright Luisterpunt. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze site (teksten, beelden, grafieken, geluid, video’s, animatie) valt onder toepassing van het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Luisterpunt geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. Bepaalde informatie van de internetsite luisterpuntbibliotheek.be is onderworpen aan de wetgeving op de auteursrechten voor de eigenaar van dit materiaal, bijvoorbeeld luisterfragmenten van boeken.
 
Luisterpunt besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de accuraatheid of actualiteit van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Luisterpunt niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Luisterpunt verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Luisterpunt zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
 
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Luisterpunt niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Luisterpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.
 

© Luisterpuntbibliotheek