Webbox

Daisy-online-boeken op een Webbox afspelen

De Webbox 2 levert weinig problemen op. Het grote voordeel is dat de boekenplank bij dit toestel van op afstand kan geconfigureerd worden. De Webbox biedt een downloadfunctionaliteit aan zodat u het boek op een SD-kaart kunt plaatsen om het lokaal of op een andere toestel af te spelen. Druk hiervoor tijdens het afspelen van een boek op de grote pauze toets en kies in het menu voor ‘Download dit boek’. Wacht vervolgens tot u hoort ‘Alle bestanden zijn gedownload’. Daarna bevindt het boek zich op de geheugenkaart en kunt u het via het media-menu openen.

Voor gedetailleerde informatie en handleidingen over de Webbox kunt u op de officiële webpagina terecht van de Webbox

Ik heb een Webbox 2. Hoe kan ik mijn toestel instellen voor Daisy-online-boeken?

Waar staan de toetsen op mijn toestel?

Welke mogelijkheden biedt de Webbox 2 voor het afspelen van Daisy-online-boeken?

Ik heb een Webbox. Hoe kan ik mijn toestel instellen voor Daisy-online-boeken?

U moet uw naam, Luisterpunt lenersnummer en geboortedatum doorgeven aan de firma waar u de Webbox kocht. Zij activeren de Anderslezen boekenplank voor u op uw toestel. Anderslezen is het platform waarmee Luisterpunt Daisy-online-boeken aanbiedt.
Voor Integra kunt u hiervoor terecht bij Marc Van der Aa via e-mail of door te bellen naar 0478 61 62 63.  Voor Optelec belt u het nummer 050 35 75 55 of stuurt u een e-mail naar de technische dienst.
Als Integra of Optelec het serienummer vraagt, kunt u dit nummer opvragen via het menu Informatie > Mijn serienummer.

Integra / Optelec stuurt u een bevestiging nadat zij de aanpassing voor u doorvoerden. Start nadien uw toestel opnieuw op. U kunt nu navigeren naar Lectuur > Vlaanderen > Anders Lezen > Uw boekenplank. Selecteer een boek met de omhoog- of omlaagtoets en druk op ok om het boek te openen. Als u niets doet bij het openen van de boekenplank zal de Webbox voor u de inhoud van de boekenplank afspelen. Druk tijdens het afspelen op ok om het gewenste boek te openen.

Top

Welke mogelijkheden biedt de Webbox voor het afspelen van Daisy-online-boeken?

Webbox biedt u Daisy-functies aan via de toetsen op het toestel en de afstandsbediening. Wij overlopen voor u alle functionaliteiten.

Bediening

 • Het toestel leest de inhoud van de boekenplank automatisch voor. Wacht tot u het gewenste boek hoort of gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om door de lijst van boeken te navigeren.
 • Open een boek in de boekenplank door op ok te drukken wanneer het toestel de titel en de auteur van het boek voorleest.
 • Het boek speelt automatisch af wanneer u het opent. Druk op de pauze-druktoets om het boek te pauzeren. Druk opnieuw op de pauze-druktoets om het lezen te hervatten.
 • Navigeer voorwaarts in het boek met de omhoogtoets. U navigeert automatisch op niveau 1. Druk op ok als u een niveau dieper wilt navigeren. Gebruik de omhoogtoets om verder te navigeren op niveau 2. Druk opnieuw op ok als u een niveau dieper wilt gaan, enz. Druk op de terugtoets om een niveau hoger te gaan. Met de omlaagtoets navigeert u achterwaarts. Drukt u op ok wanneer een navigeerelement geen onderliggend niveau meer heeft, dan zal het boek onmiddellijk verder spelen vanaf deze hoofding.
 • Druk vanuit niveau 1 op de terugtoets om terug te keren naar de boekenplank.
 • Pas het volume aan door de volumeregelaar naar links te draaien om het volume te verlagen. Draai naar rechts om het volume te verhogen.

Extra toetsen via de afstandsbediening

 • Schakel het toestel op afstand aan of uit via de aan/uit-toets.
 • Pauzeer via de stilte-pauze-toets een boek dat afspeelt. Druk opnieuw op deze toets om verder af te spelen.
 • Pas de leessnelheid en toonhoogte aan met plus- en mintoetsen. Ook de volumeregeling werkt volgens dit principe op de afstandsbediening.
 • Druk op de info-toets om allerhande informatie te horen over het boek. U hoort achtereenvolgens de titel, de auteur, de totale speelduur, de verstreken en resterende tijd van het boek, het aantal items in het boek, de grootte van het boek in MB, de huidige hoofding waarin u leest, het niveau van die hoofding, de huidige positie in dat deel, de totale speelduur van dat deel en technische gegevens over het geluid van het boek.
 • Kies tussen 'slaapstand gestopt' en 'de radio zal afschakelen na 30 minuten' met de slaapstand-toets.
 • Open het snelkeuze-menu met de snelkeuze-toets. Navigeer met de omhoog- en omlaagtoets doorheen de inhoud van dit menu.
 • De afstandsbediening beschikt ook over een ok- en terugtoets. De ok-toets wordt door 4 pijltjestoetsen omgeven. De omhoog- en omlaagtoets kent u al. De afstandsbediening heeft echter 2 extra toetsen: de achteruit-spoelen-toets links en de vooruit-spoelen-toets rechts. Hiermee kunt u per 10 seconden achteruit of vooruit navigeren door het boek.

Top