Linio of Linio Pocket

Daisy-online-boeken op een Linio of Linio Pocket afspelen

Dit deel gaat over de Plextalk-toestellen die rechtstreeks via het internet uw boekenplank kunnen openen. Dit zijn de Plextalk Linio en Linio Pocket. De gewone Linio is een tafelmodel. De Linio Pocket is een toestel in zakformaat dat u gemakkelijk kunt meenemen.

Hoe navigeer ik in het menu?

Hoe kan ik mijn Plextalk Linio-toestel instellen voor Daisy-online-boeken?

Hoe gebruik ik de boekenplank met Daisy-online-boeken op mijn toestel?

Hoe verwijder ik de boekenplank met Luisterpunt Daisy-online-boeken op mijn toestel?

Hoe navigeer ik in het menu?

Via het menu kunt u uw Linio of Linio Pocket instellen. U heeft dit menu o.a. nodig om uw toestel met internet te verbinden en uw account voor Daisy-online-boeken toe te voegen. U vraagt het menu op via de menutoets. Deze toets bevindt zich onder de aan/uit-toets en boven de titeltoets op een Linio Pocket en helemaal linksboven op een Linio. Navigeer in het menu met de vier toetsen die zich rond de startstoptoets bevinden op de Linio Pocket: de linker- en rechtertoets en de naar-boven- en de naar-beneden-toets. Op het Linio tafelmodel zijn dit toetsen 4 en 6 voor links en rechts en 2 en 8 voor naar boven en naar beneden.

Het menu bestaat uit een vertakking van verschillende niveaus. Binnen een niveau kunt u navigeren met de linker- en rechtertoets.

Als u het item hoort dat u nodig heeft, drukt u op de naar-beneden-toets om te bevestigen. Met deze toets komt u in een submenu terecht dat opnieuw is opgebouwd uit items waardoor u kunt navigeren met de linker- en rechtertoets. Op die manier kunt u doorheen verschillende niveaus van submenu's navigeren. 

Terugkeren kan door op de naar-boven-toets te drukken. U hoort 'Annuleren' gevolgd door het item dat u oorspronkelijk had aangedrukt. U kunt het drukken op de naar-boven-toets herhalen tot u terug op het eerste niveau bent. Als u op het eerste niveau op de naar-boven-toets drukt verlaat u het menu. U kunt ongeacht het niveau waar u zich bevindt het menu volledig verlaten door op de menutoets te drukken.

Top

Hoe kan ik mijn Plextalk Linio-toestel instellen voor Daisy-online-boeken?

Als u reeds een online boekenplank heeft met audiokranten van Kamelego vzw of luistertijdschriften van Transkript vzw hoeft u niks te doen. U zal uw Daisy-online-boeken terugvinden samen met uw kranten of tijdschriften. Ziet u uw boeken niet verschijnen? Neem dan contact op met de uitleendienst op 02 423 04 11.

Via een draadloze internetverbinding kunt u rechtstreeks Daisy-online-boeken afspelen op uw toestel. Om dit mogelijk te maken moeten enkele instellingen van uw toestel aangepast worden. Dit is een uitgebreide en technische handeling, die u best door de leverancier van uw Daisy-speler laat uitvoeren. Hij heeft daarvoor de gegevens nodig van uw draadloos wifi-netwerk thuis, en uw inloggegevens voor Mijn Luisterpunt (lenersnummer en geboortedatum). Als u uw toestel zelf wilt instellen kunt u onze handleiding gebruiken (Word - 17 KB, pdf - 33 KB).

Top

Hoe gebruik ik de boekenplank met Daisy-online-boeken op mijn toestel?

Boekenplank openen en door titels navigeren

Druk herhaaldelijk op de titeltoets tot uw boekenplank wordt aangekondigd. U kunt met de linker- en rechtertoetsen navigeren door de lijst van publicaties. De lijst begint na de melding 'Geleende titels'. Per boek hoort u de auteur, de titel en de naam van de uitgever. Navigeer naar de titel die u wenst en druk op de startstoptoets om te openen. Het voorlezen van het boek begint na enkele seconden.

Navigeren in een Daisy-online-boek

Afhankelijk van het boek kiest u tussen verschillende niveaus, paginanavigatie, navigatie op zinsdeel en navigatie per 10 minuten of per 30 seconden. Kies met de naar-boven-toets en naar-beneden-toets hoe u wilt navigeren.

Gebruik de linkertoets om terug te keren en de rechtertoets om vooruit te springen met de gekozen eenheid in het boek. Druk op de titeltoets om het boek te verlaten en terug te keren naar de boekenplank.

Een Daisy-online-boek downloaden

Als u bladert door uw boekenplank downloadt u het boek met toets 9 om het na het downloaden opnieuw met toets 9 te plaatsen op een doelmedium. U kunt tussen een SD-kaart en het intern geheugen kiezen. Via de info-toets kunt u zowel het verloop van een download als een back-up opvolgen. Bij het downloaden moet u meerdere malen op de infotoets drukken tot u de downloadinformatie hoort. Als u dit niet doet hoort u ook alle andere informatie.

Top

Hoe verwijder ik de boekenplank met Luisterpunt Daisy-online-boeken op mijn toestel?

  • Als u de boekenplank met Luisterpunt Daisy-online-boeken verwijdert, zult u ook geen toegang meer hebben tot de audiokranten van Kamelego en de luistertijdschriften van Transkript als u daar op geabonneerd bent. Als u alleen de boeken weg wilt, contacteer onze uitleendienst: info@luisterpuntbibliotheek.be of 02 423 04 11.

  • Navigeer in het menu naar Netwerkinstellingen > Online service instelling > instellingen bevestigen en wijzigen en bevestig.
  • U hoort de naam van een boekenplank. Navigeer met de linker- en rechtertoetsen naar de gewenste boekenplank en bevestig.
  • Navigeer naar Instelling verwijderen en bevestig 2 keer. De boekenplank wordt van het toestel verwijderd en het toestel zal automatisch herstarten.

Top