iOS-app

Daisy-online-boeken op een iPad, iPhone of iPod touch afspelen

Als u beschikt over een iPad, iPhone of iPod touch kunt u Daisy-online-boeken op twee manieren afspelen. U kunt de boeken streamen via de Nederlandstalige Anderslezen-app. Hiervoor heeft u geen computer nodig maar wel toegang tot internet. 

Daarnaast kunt u met een computer boeken eerst downloaden om ze dan via iTunes op uw toestel te plaatsen. In dat geval kunt u uw boeken op uw toestel afspelen zonder internetverbinding en heeft u keuze uit meerdere (Engelstalige) Daisy-apps.

Met de Anderslezen-app

Via iTunes

Vastgestelde problemen

Anderslezen-app

Installatie van de Anderslezen-app

 • Open de App Store op uw toestel
 • Typ anderslezen als één zoekwoord in het zoekveld rechtsboven. U zult normaal gezien maar één zoekresultaat vinden dat melding maakt van Anderslezen. De app wordt uitgegeven door Pyxima.
 • Druk op de knop download in het zoekresultaat. Deze knop verandert in een installeer knop. Druk nogmaals om de toepassing te installeren. De Anderslezen-app zal na installatie zichtbaar zijn op een van de beginschermen van uw toestel.

App openen

Open de Anderslezen-app door op het icoontje Anderslezen te drukken in het beginscherm. Een loginscherm met 2 invulvelden verschijnt wanneer u de app de eerste keer opent. In het eerste invulveld, gebruikersnaam, vult u uw Luisterpunt-lenersnummer in. In het tweede invulveld, wachtwoord, vult u uw geboortedatum in de vorm dd-mm-jjjj, bv. 24-03-1975. Dit is net zoals bij Mijn Luisterpunt. Zet de schuifknop Automatisch inloggen aan als u dit loginscherm niet meer wilt zien. Druk op inloggen om uw Anderslezen-boekenplank te laden. Het duurt even voor de app uw boekenplank laadt. Inloggen met een andere account kan via het instellingenvenster van de app. Als u geen internetverbinding heeft kunt u inloggen via de knop Offline doorgaan. Met deze laatste optie kunt u boeken beluisteren die op uw Toestel-boekenplank staan.

Beschrijving app

Alle schermen in de app bestaan ruwweg uit 3 onderdelen:

 • Een functiebalk bovenaan met functieknoppen
 • Een navigatiebalk onderaan om tussen schermen of binnen een publicatie te navigeren.
 • De inhoud staat centraal tussen de functie- en navigatiebalk en neemt het grootste deel van het scherm in beslag.

De speler beschikt over een extra leesbalk die zich vlak onder de functiebalk bevindt.
Deze schermindeling roteert mee als u uw toestel draait van landschap- naar portretmodus en omgekeerd.

Boekenplanken en berichten

Na inloggen in de app komt u terecht op de Anderslezen-boekenplank. De app bevat 2 boekenplanken: de Anderslezen-boekenplank waarmee u toegang heeft tot uw online boekenplank en een Toestel-boekenplank waarmee u toegang heeft tot boeken die u kopieerde via iTunes en die u zonder internetverbinding kunt afspelen. De app bevat ook een Berichtenscherm waarop dienstberichten kunnen verschijnen.

Via de navigatiebalk onderaan schakelt u tussen de boekenplanken en het berichtenscherm. Deze balk bevat van links naar rechts: Anderslezen, Toestel en Berichten. Wanneer u op een knop drukt wordt deze rood. De 2 niet-actieve knoppen zijn grijs. Als u met VoiceOver het scherm laat voorlezen dan zal u bij de actieve knop het woord ‘geselecteerd’ horen.

De inhoud bestaat uit een lijst van publicaties op de boekenplanken en een lijst met berichten in het berichtenscherm. De Anderslezen-boekenplank bevat onder meer de Daisy-online-boeken die u momenteel leent bij de bib. Daarnaast bevat deze lijst audiokranten of tijdschriften waarvoor u een abonnement heeft bij Kamelego vzw of Transkript vzw. U opent een publicatie op de boekenplank door er op te drukken.

Elke regel met een boek in één van de boekenplanken bevat volgende informatie:

 • Links een afbeelding van een boek met geluidsgolfjes. Als u een bladwijzer aanbracht in dit boek zal de afbeelding ook een blauw bladwijzerteken bevatten.
 • Rechts van de afbeelding de titel, bv. Mijn zus woont in het donker
 • Onder de titel de auteur(s), bv. Emy Geyskens en Kolet Janssen
 • Op de Anderslezen-boekenplank staat onder de auteur een wereldbol om aan te geven dat u het boek kunt streamen. Op de Toestel-boekenplank staat een rood pijltje naar beneden om aan te geven dat het volledige boek lokaal op uw toestel staat.
 • Als u de publicatie nog niet heeft geopend staat rechts een tekstlabel 'nieuw'.

Bij de boekenplanken en het berichtenscherm bevat de functiebalk een Wijzig- en Vernieuwen-knop linksboven, een titel in het midden en rechts een Instellingen-knop.

 • Druk op de wijzig-knop om één of meerdere items uit de lijst met inhoud te selecteren. In deze wijzigenmodus is de knop wijzig vervangen door gereed en op de plaats van de vernieuwen-knop staat nu een actie-knop. Per regel verschijnt helemaal links een cirkel die u kunt aanvinken. Na de selectie drukt u op de actie-knop. Momenteel is deze actieknop alleen nuttig om lokale boeken op de toestel-boekenplank te verwijderen. Kies hiervoor de optie 'Lokaal exemplaar verwijderen' in de keuzelijst. Druk tenslotte op gereed om terug te keren uit de wijzigen-modus.
 • Druk op de vernieuwen-knop om de inhoud van een boekenplank te vernieuwen. Vernieuwen is handig wanneer u zopas nieuwe Daisy-online-boeken via Mijn Luisterpunt of via de Luisterpunt-uitleendienst hebt toegevoegd op uw Anderslezen-boekenplank of wanneer u zopas boeken toevoegde vanuit iTunes op uw toestel-boekenplank.
 • In het midden van de navigatiebalk staat de titel van uw huidige scherm. Dit is geen knop. Deze titel wijzigt telkens wanneer u een ander scherm opent in de app.
 • Druk rechts op de instellingenknop als u de instellingen van de app wilt aanpassen. We bespreken later in deze tekst de instellingen pagina’s in groter detail.

Voor onze VoiceOver- en Zoom-gebruikers: naast onze beschrijving biedt Blind D Mobiel duidelijke cursusteksten aan voor het gebruik van de Anderslezen-app met VoiceOver of Zoom. Een cursustekst kost 5 euro en kunt u bestellen bij baldewijns.jeroen@lichtenliefde.be. Blind D Mobiel voorziet ook opleidingen om iOS-toegankelijkheid onder de knie te krijgen. Voor meer informatie over de opleidingen kunt u terecht bij billiet.lorenzo@lichtenliefde.be.

Speler

Druk op een boek in de Anderslezen-boekenplank of Toestel-boekenplank om het boek af te spelen. In de functiebalk vindt u linksboven een terugknop Boekenplank waarmee u terugkeert naar uw boekenplank. Centraal staat de titel van het boek dat geopend is. Helemaal rechts vindt u de Instellingentoets om naar de instellingen van de app te gaan.

In de leesbalk daaronder staat links hoever u reeds bent in het boek, dan een schuine streep en vervolgens de totale speelduur van het boek. Centraal vindt u het huidige navigatieniveau terug. Rechts staan er 4 knoppen:

 • Leessnelheid: hiermee laat u de stem sneller of trager voorlezen.
 • Navigatie: hiermee opent u een nieuw scherm met verschillende manieren om door het boek te bladeren. De navigatieschermen bespreken we wat later in deze tekst in meer detail. Deze knop is een rijker alternatief voor de knoppen die u onderaan het scherm in de navigatiebalk vindt.
 • Bladwijzer toevoegen: hiermee kunt u tijdens het afspelen een bladwijzer plaatsen als u later wilt terugkeren naar deze locatie in het boek. De app doet zelf een naamsuggestie voor de bladwijzer. Pas deze titel aan indien nodig.
 • Zoeken: met deze functie zoekt u naar een woord in de inhoud.

De inhoud bevat de visuele weergave van de structuur van het boek. Voor Luisterpunt-boeken is dat in 99% van de gevallen een boek met structuur zonder de volledige tekst van het boek. U kunt de weergave van deze structuur aanpassen aan uw wensen via het instellingenscherm. De structuur scrolt mee met uw vorderingen in het boek.

De navigatiebalk bevat 5 Daisy-navigatie-knoppen. Uiterst links en rechts vindt u de knoppen vorige en volgende element om respectievelijk terug te keren of voorwaarts te navigeren in het boek. Links en rechts van de middelste knop vindt u de omhoog en omlaag knoppen om de eenheid aan te duiden waarmee u wilt navigeren. Afhankelijk van het boek kan dit gaan van niveau 1 tot en met 6. U kunt ook navigeren op zin, pagina, 30 seconden en 2 minuten. Helemaal in het midden heeft u een afspeelknop waarmee u het boek verder afspeelt of pauzeert.

De speler onthoudt voor elk boek waar u de vorige keer stopte met lezen en hervat het lezen vanaf dit punt. Een boek speelt automatisch af wanneer u de speler opent.

Navigatiescherm

Druk op de navigatieknop in de leesbalk van de speler om het navigatiescherm te openen. In de navigatiebalk onderaan kunt u kiezen tussen 3 verschillende methodes om te navigeren naar een bepaalde plaats in het boek. Van links naar rechts zijn dit Titels, Pagina en Bladwijzers.

 • Druk op Titels om een inhoudstafel te krijgen met alle navigeerbare hoofdingen in het Daisy-boek. Per hoofding staat links uitgelijnd de titel, gevolgd door de tijdsduur van de audio die bij dat element behoort en rechts het niveau. Druk op het gewenste hoofding om het boek af te spelen vanaf die titel.
 • Druk op Pagina om een lijst met paginanummers te krijgen. Druk op de gewenste pagina om het boek af te spelen vanaf die pagina.
 • Druk op Bladwijzers om een overzicht te krijgen van de bladwijzers die u maakte in dit Daisy-boek. Druk op de gewenste bladwijzer om het boek af te spelen vanaf die bladwijzer.

App-instellingen

Druk op de instellingenknop in de functiebalk om het instellingen scherm te openen. De instellingen zijn ingedeeld in twee afzonderlijke schermen die u kunt bereiken via de navigatiebalk: Visueel en Algemeen.

Bij visuele instellingen kunt u de tekstweergave van de inhoud in de speler aanpassen. Druk op Lettertype, Lettergrootte, Tekstkleur, Achtergrondkleur en/of Regelafstand om de nodige aanpassingen te doen. Indien u een tekst leest met synthetische spraak zoals bv. de audiokrant kunt u de tekst volgen met karaoke-lezen. Hiervoor zijn de markering instellingen. U kiest er de kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond van de markering.

Bij klikzones kunt u in plaats van een werkbalk kiezen voor klikzones om doorheen een Daisy-publicatie te navigeren. De 5 Daisy-navigatie-knoppen worden dan niet meer in een navigatiebalk in de speler onderaan weergegeven maar worden weergegeven over de inhoud. Het inhoudelijk gedeelte van het scherm wordt opgedeeld in 3 onzichtbare zones die even hoog zijn. In de hoogste zone bevindt zich de omhoogtoets om een niveau hoger te gaan. In de middenste zone bevinden zich van links naar rechts de vorige-element-knop, de afspeel-knop en de volgende element-knop. In de onderste zone bevindt zich de omlaagtoets om een niveau te zakken.

Tenslotte kunt u ervoor kiezen om afbeeldingen wel of niet weer te geven in een Daisy-boek. Daisy-online-boeken van Luisterpunt bevatten geen afbeeldingen.

Bij algemene instellingen kunt u bij gebruikersinformatie uw logingegevens wijzigen. Bij downloaden en streamen kunt u kiezen tussen alleen streamen of downloaden tijdens het afspelen. Downloaden tijdens het afspelen heeft momenteel weinig zin voor boeken omdat dit nog niet werkt. U kunt ook de boekenplankweergave aanpassen: kleine of grote titels. Boekenplank sorteren biedt u 4 verschillende manieren om publicaties te sorteren: op meest recent, op titel, op auteur of op offline. Dat laatste maakt het onderscheid tussen publicaties die u offline kunt beluisteren omdat ze gedownload zijn en publicaties die u alleen online kunt beluisteren via streaming. Tenslotte kunt u net zoals bij andere Daisy-spelers een slaapfunctie instellen. Dit kan na 15, 30, 45 of 60 minuten. Het afspelen stopt dan automatisch na die periode zonder dat u uit uw zetel of bed moet komen.

Na het aanpassen van de instellingen kunt u linksboven op een terugknop drukken om terug te keren naar uw vorig scherm.

Streamen en downloaden via de Anderslezen-app

Als u over een draadloze internetverbinding beschikt kunt u Daisy-online-boeken rechtstreeks afspelen op uw toestel via streaming of ze rechtstreeks in de app downloadenVoor het streamen moet u steeds over een internetverbinding beschikken wanneer u een boek wilt afspelen. Als u een boek gedownload heeft, heeft u geen internetverbinding meer nodig om het verder te beluisteren.  Indien u boeken wilt afspelen zonder internetverbinding en het downloaden lukt niet goed in de app, dan plaatst u gedownloade boeken van de website via iTunes op uw lokale boekenplank (zie hieronder).

 

Via iTunes Daisy-online-boeken op de Daisy-app plaatsen

 • Download en installeer de laatste versie van het gratis programma iTunes op uw pc of Mac. 

 • Zorg ervoor dat uw Daisy-online-boeken klaar staan op uw computer als ZIP-bestanden. Er zijn 2 methodes om dit te doen:
  • Methode 1: Download uw Daisy-online-boeken via Mijn Luisterpunt of via Anderslezen.be. Omdat gedownloade boeken reeds verpakt zijn als ZIP-bestanden hoeft u verder niks te doen.
  • Methode 2: Vraag uw boeken aan op Daisy-cd. Plaats de inhoud van elke Daisy-cd in een afzonderlijke map. Per map selecteert u alle bestanden (via muis of via sneltoets CTRL+A). Met het rechtermuisknopmenu kiest u de optie om deze bestanden in te pakken als ZIP-bestand. Sla de ZIP-bestanden op in een afzonderlijke map waar u alle boeken als ZIP-bestanden bij elkaar heeft. Meer info over ZIP-bestand en inpakken.
 • Open iTunes en verbind vervolgens uw toestel via kabel met uw pc of mac. 
 • Als u voor de eerste keer uw iPad, iPhone of iPod touch verbindt kan het even duren voor uw computer het toestel herkent. iTunes zal u vragen of u deze computer toegang wilt geven tot de informatie op uw mobiel apparaat. Druk op Doorgaan. Op uw toestel zal ook een dialoogvenster verschijnen met de vraag of u deze computer wilt vertrouwen. Druk op Vertrouw.
 • Druk op het nieuwe icoon dat verschijnt in iTunes om de instellingen van uw toestel aan te passen. Dit is helemaal linksboven naast icoontjes voor muziek, film, tv, enz.
 • Druk vervolgens op Apps. In het Apps-venster ziet u eerst een lijst van apps en een overzicht van de Beginschermen. Navigeer of scroll verder in dit venster tot u Bestandsdeling tegenkomt. Druk daar in de lijst van apps op uw Daisy-app. Druk in het rechtse venster dat als titel de app-naam heeft gevolgd door documenten, bv. Anderslezen-documenten of Read2Go-documenten, en druk vervolgens op bestand toevoegen… Een dialoogvenster verschijnt waarmee u kunt navigeren naar de ZIP-bestanden op uw computer. Selecteer 1 of meerdere ZIP-bestanden en druk op openen.  iTunes plaatst de boeken op uw toestel.