Lees voor

Be­leids­plan­ning

Benieuwd naar wat we de afgelopen jaren verwezenlijkt hebben en wat we nog gaan doen? Lees dan zeker onze voortgangsrapporten en ons beleidsplan.

Voortgangsrapport 2024

Met 2024 vangt de beleidsplanningsperiode 2024 – 2028 aan. In dit beleidsplan zetten we volop in op verbreden en verdiepen: van onze collectie, onze IT- en catalogusaanpak, de benadering van onze lezers en onze communicatie.

De basis is de afgelopen jaren gelegd, de toon is gezet. We willen verdergaan nu, de volgende – noodzakelijke – stap zetten om nog meer vraaggericht en op maat te werken, om bij te blijven met technologische vernieuwingen en mogelijkheden, om onze collectie rijker en meer divers te maken, om de informatie over ons nog beter over te kunnen brengen, om – kortom – onszelf een niveau hoger te kunnen tillen.

We hopen dat de Vlaamse overheid bereid is om voldoende te investeren in een inclusieve samenleving en het belangrijk vindt dat ook mensen met een leesbeperking toegang krijgen tot informatie en boeken. Die vraag stellen we expliciet in het nieuwe beleidsplan.

In dit rapport lees je de speerpunten voor 2024. Natuurlijk zetten we ons dag in dag uit in om de gebruiker centraal te zetten in onze dienstverlening en om onze bekendheid te vergroten, zodat iederéén met een leesbeperking de weg naar Luisterpunt vindt.

Voortgangsrapport 2023

Met dit voortgangsrapport komt een einde aan de beleidsplanningsperiode 2019 – 2023: de weg vooruit. Als we evalueren, stellen we vast dat we – gelukkig maar – bijna alle doelstellingen hebben verwezenlijkt. Meer boeken, meer lezers, meer dienstverlening op maat, meer leesmogelijkheden, goed uitgebouwde communicatie-instrumenten, workshops en webinars, tig fijne samenwerkingsverbanden met vele organisaties in binnen- en buitenland, … We kunnen trots zijn op onze verwezelijkingen.

Een terugblik op Luisterpunt in 2023

Beleidsplan 2024-2028: verbreden en verdiepen

In dit beleidsplan willen we volop inzetten op verbreden en verdiepen: van onze collectie, onze IT- en catalogusaanpak, de benadering van onze lezers en onze communicatie. De basis is de afgelopen jaren gelegd, de toon is gezet. We willen verdergaan nu, de volgende – noodzakelijke – stap zetten om nog meer vraaggericht en op maat te werken, om bij te blijven met technologische vernieuwingen en mogelijkheden, om onze collectie rijker en meer divers te maken, om de informatie over ons nog beter over te kunnen brengen, om – kortom – onszelf een niveau hoger te kunnen tillen.

Bij het herlezen van de vorige beleidsplannen, de doelstellingen en de vele acties, blijkt dat we bijna alle doelstellingen hebben gehaald. We hebben dit alles verwezenlijkt met minder personeelsleden, met verschillende besparingsrondes, met een verhuis achter de kiezen, met soms te veel afhankelijkheid van bepaalde leveranciers. We hebben vaak op ons tandvlees gezeten maar hebben er steeds bewust voor gekozen om onze ambities na te jagen en creatieve oplossingen te zoeken. We merken aan alles dat we nu op een kantelpunt zijn beland. Zonder extra middelen kunnen we niet meer inzetten op verdere groei en vernieuwing. Dit zal onmiskenbaar zijn weerslag hebben in ons nieuwe beleidsplan. We hopen dat de Vlaamse overheid bereid is om meer te investeren in een inclusieve samenleving en het belangrijk vindt dat ook mensen met een leesbeperking toegang krijgen tot informatie en boeken.

Aan het beleidsplan ging een uitgebreid participatief traject vooraf met input van leden (lezers- en organisatiebevraging), medewerkers, strategische partners, de gebruikersraad en het bestuursorgaan.

De Algemene Vergadering keurde het beleidsplan 2024-2028 goed op 15 september 2023 en eind september dienden we het bij de Vlaamse overheid in.