Lees voor

Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking: een visuele, motorische en/of verstandelijke beperking, dyslexie, neurodivergentie, ... Ook mensen die Nederlands leren zijn welkom in onze ideale wereld. Kortom, Luisterpuntbibliotheek is er voor iedereen die geen of slechts heel moeilijk gewone boeken kan lezen. Ook als het gaat om een tijdelijke leesbeperking.

Wij bieden hen gratis een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening op maat aan. 

Luisterpuntbibliotheek ijvert voor meer inclusie en het recht op gelijkwaardige toegang tot kennis, cultuur, informatie en ontspanning.

Wij realiseren een collectieaanbod in aangepaste, toegankelijke leesvormen, zoals braille, Daisy, ePub, hybride boeken, … Onze collectie is gevarieerd, meertalig, vraaggericht en actueel. We bieden eveneens toegang tot een wereldwijde collectie van boeken en andere publicaties in een toegankelijk leesformaat, in verschillende talen.

Wij stemmen onze dienstverlening af op vernieuwende technologische ontwikkelingen. Luisterpunt is in hoofdzaak een digitale bibliotheek.
Naast Daisy-cd’s en braille op papier zorgen we voor de online distributie van toegankelijke leesformaten.

Wij realiseren onze dienstverlening op toegankelijke platformen en zorgen voor aangepaste begeleiding op maat.

De gebruikers staan centraal in onze openbare bibliotheek. Via klantenopvolging en dagelijkse contacten verbeteren we onze dienstverlening. Ook met de gebruikersraad betrekken wij de lezers bij onze werking.

Met de strategische hulp van een wijdvertakt netwerk van organisaties (o.m. openbare bibliotheken, scholen, ziekenhuizen en woonzorgcentra) en door de samenwerking met intermediaire partners, streven we naar een groter en volwaardiger bereik van personen met een leesbeperking.

Luisterpunt profileert zich met een open vizier als toegankelijke bibliotheek, op vlak van aanbod maar ook op vlak van dienstverlening en bereidheid tot samenwerking. 

Iederéén kan lezen!