Lees voor

Wat is de gebruikersraad?

De gebruikersraad bewaakt en versterkt de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening van Luisterpunt.

De raad wordt actief betrokken bij de opmaak van beleidsplannen, jaaractieplannen, het productenaanbod, het collectiebeleid en wijzigingen in de dienstverlening. Ook randvoorwaarden van de dienstverlening die directe gevolgen hebben voor de gebruikers zijn voorwerp van de agenda.

Beslissingen die betrekking hebben op kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling van de dienstverlening, op de rechten van de gebruikers, op voorlichting van de gebruikers, de klachtenprocedure en -afhandeling, worden voor advies voorgelegd aan de gebruikersraad.

De gebruikersraad kan ook zelf het initiatief nemen om vragen te stellen of een advies te formuleren over voor de bibliotheekwerking relevante onderwerpen en beleidslijnen.

Meer over de werking van de gebruikersraad lees je in ons beleidsplan en in onze jaarlijkse voortgangsrapporten.

Wie?

De gebruikersraad bestaat uit 13 personen. De leden zijn:

 • Christiane Andries
 • Martine Bergez
 • Ömer Güney
 • Peter Jan Posch
 • Dany Putteman
 • Muriel Rubens (Zorgbib Rode Kruis Vlaanderen)
 • Susanna Van den Kieboom
 • Luk Van Heden (afgevaardigde stemmencommissie)
 • Caroline van Mourik
 • Brigitte Vanthomme
 • Frederika Van Wing
 • Gino Verschuere (voorzitter)
 • Walter Vermeirsch

Heb je een vraag voor de gebruikersraad? Stuur een e-mail naar email hidden; JavaScript is required