Luisterpunt is op zoek naar een jobstudent die gedurende één maand als webontwikkelaar/programmeur kan werken. Tijdens deze periode zal hij of zij een intranet uitbouwen samen met de diensten communicatie en ICT.

Solliciteren kan tot en met 25 augustus 2014. 

Meer informatie: vacature jobstudent webontwikkelaar/programmeur (Word - 171 KB)

Het verdrag van Marrakech werd ondertussen ondertekend door 80 landen (situatie op 11 juli 2014) van de 187 WIPO-leden. Hierbij zijn de Europese Unie als geheel en diverse Europese lidstaten zoals Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, de Scandinavische landen en België, maar ook grote wereldspelers zoals Australië, de Verenigde Staten, Brazilië en Indië. De ondertekening door de EU heeft heel wat moeite gekost, maar op 24 juni 2014 is het uiteindelijk toch gelukt. België op haar beurt ondertekende dit verdrag van Marrakech op 25 juni 2015.

Minister-president Geert Bourgeois nam op 30 juli onze map met Twin Visionkaarten over WOI in ontvangst. Albert Keersmaekers, voorzitter van Luisterpunt en initiatiefnemer, stelde tevreden vast dat de minister-president heel enthousiast was. Bourgeois hoopt (met ons) dat de map zoveel mogelijk wordt verspreid bij geïnteresseerde blinden en slechtzienden, maar ook in bibliotheken en WOI-bezoekerscentra. De map werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid, waarvoor dank! De eerste oplage telt 200 exemplaren.

De voorbije jaren hebben wij u de mogelijkheid gegeven om keuzelijsten voor Daisy-boeken aan te vragen. Bij deze doen we dat nu opnieuw.

Het gaat hierbij wel degelijk om keuzelijsten, dus niet om volledige deelcatalogi. Elke keuzelijst bevat een selectie van minimum tien en maximum honderd boeken. Dat wil zeggen dat als er van een bepaald genre meer dan honderd Daisy- of brailleboeken zitten in de collectie, we er een weloverwogen selectie uit maken.

Per boek zal telkens de auteur vermeld worden, de titel, de korte inhoud, het boeknummer, en de speelduur bij Daisy-boeken.

Van 15 tot 30 maart loopt de Jeugdboekenweek. Thema van dit jaar is Gevaar!

Zoals elk jaar zette Luisterpunt alle titels van de boekenpakketten (vanaf 6 jaar) om naar Daisy.