Nieuwe editie rekto:verso over beperking in de kunstwereld ook te beluisteren

cover rekto:verso

Leuk nieuws, samen met cultuurmagazine rekto:verso zorgden we voor een luisterversie van hun nieuwste nummer, over beperking in het kunstenveld. Heel wat auteurs lazen hun bijdrage zelf in! 

rekto:verso is een cultuurmagazine dat sinds 2003 de samenleving beschouwt vanuit kunst en cultuur: zowel online met actuele stukken en live met prikkelende debatten, als met de vier jaarlijkse printnummers waarin telkens één cultureelmaatschappelijk thema vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Rekto:verso wil zo dé plek zijn waar het culturele debat gevoerd wordt en biedt cultuurliefhebbers tegelijk een verdiepende blik op film, podium, muziek, literatuur, beeldende kunst en cultuurbeleid. rekto:verso verkiest opiniëren boven droog presenteren.

Het nieuwste nummer van rekto:verso gaat over ableism of validisme in de kunstwereld. Onder validisme wordt de structurele uitsluiting van mensen met een beperking verstaan. Het viel de redactie op dat er in de Lage Landen maar bitter weinig gesproken wordt over handicap in het kunstenveld, dat kunstenaars met een beperking en alternatieve lichaamsbeelden ondervertegenwoordigd zijn op de scène en in het kunstonderwijs, dat recensenten vaak niet weten wat ze aanmoeten met een acteur met een handicap, dat verschillende manieren van schrijven en denken over beperkingen niet bekend genoeg zijn, dat alles rond handicap te snel onder sociaal-artistiek werk valt, dat er geen verantwoordelijkheid wordt opgenomen, dat het beleid grandioos achterblijft … én dat dit alles dringend moet worden aangekaart. De auteurs van de artikels klagen niet alleen al deze zaken aan, maar brengen ook nieuwe perspectieven en reiken ervaringen aan. Naast de tegenstem, die aanklaagt, is er ook gewoon de stem, die klinkt.

In het nummer komen daarom verschillende personen met een beperking, beleidsmakers, historici en kunstenaars aan het woord over dit thema. Het nummer werd ook gecureerd door een gastredactie van experts en ervaringsdeskundigen rond dit thema.

Samen met rekto:verso zorgden we voor luisterversies van alle bijdragen. Je kan alle artikels beluisteren op www.rektoverso.be