Tips voor gebruik van Daisy

Hoe kan de bibliotheek in dit kader haar sociale taak en als laagdrempelige basisvoorziening haar informatieve en sensibiliserende rol vervullen. Enkele suggesties en tips:

Gebruik in de bibliotheek:

 • Promotie via Daisy-stand
 • Lezers van grootletterboeken Daisy wijzen en uitleg geven
 • Expliciet aandacht vestigen op Daisy tijdens rondleiding voor senioren(vereniging) en bij klasbezoeken
 • Infosessie geven voor personeel van OCMW, rusthuis, instelling e.a.
 • Infosessie geven voor scholen, zorgleerkrachten, CLB-personeel, ouders van kinderen met leesmoeilijkheden
 • Plaats een aantal grootletterboeken bij Daisy-boeken (als deze afzonderlijk staan)
 • Plaats een aantal Daisy-boeken in de AVM-afdeling
 • Promotie voor luisterboeken en Daisy-boeken convergeren met elkaar
 • Een powerpointpresentatie over Daisy, die tijdelijk of permanent in de bib aan het publiek kan worden getoond
 • Een goede dienstverlening vereist uiteraard dat ze gekend is bij het voltallige personeel

Gebruik via boekendienst-aan-huis of in een rusthuis:

Een belangrijk deel van de doelgroep is waarschijnlijk minder mobiel. Misschien hebt u al een boekendienst-aan-huis of een samenwerking met de lokale rusthuizen of dienstencentra uitgebouwd. In dat geval kan de bruikleencollectie Daisy-boeken ook op deze manier ingezet worden.

Kinderen en jongeren met een leesstoornis - klasbezoeken:

In elke klas zitten kinderen met een kleine of een ernstige leesstoornis. Vermeld de jeugdcollectie Daisy-boeken bij klasbezoeken. Leg de werking uit aan zorgleerkrachten en leerkrachten Nederlands. Informeer ouders over Daisy-luisterboeken.

Scholen en kinderen met dyslexie zijn vaak geholpen met de gratis Daisy-software.
Daisy-boeken zijn veelal onbekend bij deze doelgroep, maar eens ze worden ontdekt, kunnen ze voor uren puur leesplezier zorgen.

Momenteel heeft Luisterpunt bijna 28.000 Daisy-boeken, waarvan meer dan 5.000 kinder- en jeugdboeken zijn.
Een overzicht van onze Daisy-kinder- en jeugdboeken vind je ook in deze lijst (Excel - 451 KB). 

Kinderen met dyslexie kunnen het lezen oefenen door te lezen en te luisteren tegelijk. Daisy is hierbij hét hulpmiddel bij uitstek, je kan het voorlezen stapsgewijs vertragen zodat het kind meer tijd krijgt om mee te volgen in het gedrukte boek. In de bib kunnen ze beide leesvormen samen lenen. Om dit in de kijker te zetten, werden op initiatief van een aantal bibliotheken en Luisterpunt twee verwijsetiketten aangemaakt in Biblioprint. Toon kinderen met een leesbeperking de weg en gebruik ze!

Hoe bereik ik mijn doelgroep?

Houd in al uw communicatie rekening met de eigenheid van de doelgroep van mensen met een leesbeperking:

 • Gebruik eenvoudige zinnen
 • Gebruik een duidelijk lettertype: Arial, Tahoma en Verdana zijn geschikt
 • Iconen kunnen de tekst ondersteunen

Meer informatie over communiceren met personen met een beperking kan u onder andere terugvinden in 'Over de drempel. Toegankelijke communicatie en informatie voor doelgroepen met een handicap' van Leen Haesaert (ISBN: 90 8584 291 3).

Om nieuwe mensen (niet-bibliotheekbezoekers) te bereiken zijn er een aantal mogelijkheden. Een goede stap is het inschakelen van intermediairs. Wie zijn intermediairs in dit geval:

 • rusthuizen en dienstencentra
 • huisdokters, oogartsen en opticiens
 • thuisverpleging, ziekenzorg
 • seniorenverenigingen (seniorenraad)
 • de lokale mutualiteit
 • zelfhulporganisaties voor mensen met dyslexie en andere leesbeperkingen
 • logopedisten
 • lokaal scholenoverleg
 • Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Centrum voor Basiseducatie
 • ziekenhuizen met een oogafdeling
  ...

Het kan nuttig zijn om voor uzelf en uw gemeente een denkoefening te maken om te kijken welke personen of organisaties u allemaal zou kunnen aanspreken.

Het loont zeker de moeite om ook brochures te verspreiden in de wachtzalen van dokters en oogartsen, opticiens, mutualiteiten enz.