Dyslexie? Welkom in onze bibliotheek!

Nieuwe* IFLA Richtlijnen voor bibliotheekwerk voor personen met dyslexie – herzien en uitgebreid -

[Liever luisteren dan lezen? We lazen het artikel 'Dyslexie? Welkom in onze bibliotheek!' dat we over deze richtlijnen schreven voor META - tijdschrift voor bibliotheek & archief, in (mp3 - 8 MB)].

De IFLA-secties 'Library services to People with Special Needs' (LSN) en 'Libraries serving Persons with Print Disabilities' (LPD) - Luisterpunt is lid en medebestuurder van deze groep - werkten samen aan nieuwe en meer uitgebreide IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia, oftewel IFLA richtlijnen voor bibliotheekwerk voor mensen met dyslexie.

De projectgroep bestond uit 5 personen, waaronder Saskia Boets van Luisterpunt (als co-projectleider).

Samen werkten ze ongeveer twee jaar aan deze richtlijnen. Skype-gesprekken, e-mails, kritische nalezers, twee 'face-to-face'-bijeenkomsten, aan teksten werken en herwerken, hebben geleid tot het resultaat dat voorligt. Luisterpunt zorgde voor de vormgeving en de input voor de checklist, een handige, informatieve en overzichtelijke poster (Pdf - 235 kb) en onze Nederlandse collega's zorgden voor de Nederlandse vertaling (klaar in mei 2015).

In deze richtlijnen (Pdf - 1 Mb) komt een heel spectrum van dyslexie en bibliotheekwerk aan bod: van definities over dyslexie tot informatie over content, ondersteunende hulpmiddelen, presentatie en bibgebouw, van juridische informatie tot een schat aan goede praktijkvoorbeelden.

Lees deze richtlijnen, laat je inspireren door de tips en de voorbeelden, hang de checklist in je kantoor, ga er alsjeblieft mee aan de slag!

De Engelse versie van richtlijnen en checklist vind je op ifla.org/lsn. De twee projectleiders, Helle Mortensen en Saskia Boets, presenteerden deze versie op de IFLA conferentie in Lyon, in augustus 2014

 * Reeds in 2001 maakte LSN richtlijnen voor bibliotheken die ook personen met dyslexie op een correcte en gepaste manier willen bereiken. In 2013 namen enkele mensen uit deze groep het initiatief om deze richtlijnen aan te passen en uit te breiden, sinds 2001 was er immers veel onderzoek verricht met betrekking tot de definiëring en de aanpak van dyslexie, en ook over hoe bibliotheken personen met dyslexie kunnen bereiken en bedienen. Je vindt meer en meer goede praktijkvoorbeelden.