Bruikleencollectie

Een rusthuis, kortverblijfcentrum en lokaal dienstencentrum kan een gratis bruikleencollectie van 100 Daisy-boeken (of minder of meer) vragen bij Luisterpunt. Zelf titels kiezen uit de online catalogus  kan, of Luisterpuntbibliotheek kan een gevarieerd pakket samenstellen. Ook een groot aantal openbare bibliotheken (Excel - 68 KB) heeft een Daisy-collectie en -speler in huis. Heel wat bibliotheken zijn ook gestart met Daisy-online. Met hen lokaal samenwerken behoort zeker tot de mogelijkheden.

Halverwege 2016 heeft Luisterpunt 402 bruikleencollecties verspreid in rusthuizen en dienstencentra. Meestal telt een bruikleencollectie 100 boeken, maar het kunnen er ook 20 of 50 zijn. Omgerekend heeft Luisterpunt 36.921 Daisy-boeken verzonden naar rusthuizen en dienstencentra. Er wordt dus vlijtig gelezen ...