Word jij lid van de gebruikersraad?

Gebruikersraad in blauwe letters. Links enkele icoontjes van personen.

Voor onze gebruikersraad zijn we op zoek naar nieuwe leden! We vinden het belangrijk om de stem van onze lezers te horen, liefst uit de verschillende doelgroepen. Ook ouders van kinderen die lid zijn bij ons en professionelen die ons aanbod gebruiken (leerkrachten, bibmedewerkers, logopedisten, ergotherapeuten …) kunnen lid worden van de gebruikersraad. Stel jij je kandidaat?

De gebruikersraad is een klankbordgroep, een meedenktank en dus niet een louter formeel adviesorgaan. We betrekken de raad actief bij beleidsplannen, jaaractieplannen, (wijzigingen en nieuwigheden in) het aanbod en de dienstverlening. Leden kunnen ook zelf vragen stellen of een advies formuleren m.b.t. onderwerpen en beleidslijnen die voor de bibliotheekwerking relevant zijn. In 2023 stellen wij een nieuw beleidsplan op, voor de periode 2024 – 2028, het is dus een ideaal moment om lid te worden van onze gebruikersraad. 

Praktisch

Leden worden benoemd voor een periode van 5 jaar; herbenoeming kan. De gebruikersraad komt twee à drie keer per jaar samen. De bijeenkomsten vinden plaats bij Luisterpuntbibliotheek, Broekstraat 49-53, 1000 Brussel, op wandelafstand vanuit de treinstations Brussel-Centraal en Brussel-Noord. Er wordt telkens begeleiding van en naar Brussel-Centraal voorzien. De fysieke bijeenkomsten kunnen afgewisseld worden met online overleg.

Hoe stel ik me kandidaat?

Interesse? Stuur ons een mail waarin je jezelf voorstelt.

We vernemen graag wat je motivatie is, waarom je graag lid wil worden van de gebruikersraad, wat je leesbeperking is, je leeftijd, je opleiding en/of je werkervaring als dit relevant is, en welke leesvorm je voorkeur geniet (braille of Daisy).
Let wel, enkel actieve leden kunnen toetreden tot de gebruikersraad, we verwachten dat je geregeld boeken leent en leest, dat je onze dienstverlening dus regelmatig gebruikt.

We kijken uit naar je kandidatuur en hopen je binnenkort te ontmoeten!

Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: stuur ons een e-mail of bel naar 02 423 04 13.