Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal opgericht

Op 12 december vond in Brussel de plechtige ondertekening van het convenant ‘Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal’ plaats.
Deze Braille Autoriteit bestaat uit Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële organisaties die betrokken zijn bij het lezen, produceren en onderwijzen van braille. Zij werken samen om effectieve, breed gedragen standaarden te creëren voor brailleschrift voor het hele Nederlandse taalgebied. Denk maar aan het actualiseren van de 6-puntsbraille, de 8-puntsbraille, braille voor wiskunde en voor muziek, ... Meer informatie vindt u op de website van de Braille Autoriteit.