workshop Dyslexie? Welkom in onze bibliotheek!

5 à 10% van de schoolgaande jeugd lijdt aan dyslexie. Best veel, toch.

Kunnen we als bibliotheken helpen? JA! En goed nieuws: de inspanningen die we als bibliotheek leveren voor bezoekers met dyslexie komen bijna altijd ten goede van alle bezoekers. 

De IFLA Richtlijnen voor bibliotheekwerk voor mensen met dyslexie besteden aandacht aan verschillende definities van dyslexie, in de ruime zin van het woord (bv. samenhangende problemen).  Maar deze richtlijnen willen bibliotheekmedewerkers vooral een leidraad bieden voor het bibliotheekwerk van elke dag. 

Met deze workshop wil Saskia Boets (Luisterpunt) bibliotheekmedewerkers op weg helpen naar een meer toegankelijke bib voor kinderen en jongeren met dyslexie.

Vorig jaar ontvingen alle bibliotheken de checklist/infographic die bij deze richtlijnen horen. Zin om meer te weten?

illustratie welkombalie bib, boekenkast met pictogrammen, 2 personen aan 't praten, persoon luistert naar Daisy-boek

Hierbij aansluitend stelt Iedereen Leest Boekenzoeker voor.

De Boekenzoeker is een boekenadviessite voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar oud, opgedeeld in 4 leeftijdscategorieën.

De Boekenzoeker geeft zijn bezoekers een doordachte selectie uit de hedendaagse boekenproductie, zodat ze makkelijker hun weg vinden in het boekenaanbod.

Ook voor kinderen met dyslexie kan de Boekenzoeker een instrument zijn om vlot op zoek te gaan naar boeken die hen leesplezier kunnen verschaffen. De website treedt op als een gids die al een eerste relevante selectie kan maken voor kinderen en jongeren, zodat zij sneller bij een boek op maat uitkomen.

Iedereen Leest (Griet Loix of Margot Van Dingenen) wil graag samen verder onderzoeken hoe we nog beter tegemoet kunnen komen aan de noden van verschillende lezerstypes en hoe de Boekenzoeker een meerwaarde kan vormen voor diverse doelgroepen.

3 logo's boekenzoeker.or,g voor 3 leeftijdscategorieën

We hopen jullie te verwelkomen op een van deze workshops:

Op maandag 23 mei om 9u30 (tot 12u30)
Provinciehuis, Kempenzaal 1+2, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Inschrijven voor 20 mei bij Anne Vrints (anne.vrints@limburg.be)

Op donderdag 26 mei om 9u30 (tot 12u30)
Bibliotheek Geel, zaal Iris, Werft 30, 2440 Geel
Inschrijven voor 19 mei bij Luisterpunt (info@luisterpuntbibliotheek.be)

Op maandag 30 mei om 9u30 (tot 12u30)
Provinciehuis aan de Singel (PaS), zaal Antigoon, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
Inschrijven voor 20 mei bij Luisterpunt (info@luisterpuntbibliotheek.be)

Op maandag 6 juni om 9u30 (tot 12u30)
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
Inschrijven voor 27 mei bij Geetha Slock (Geetha.Slock@west-vlaanderen.be)

Op vrijdag 10 juni om 9u30 (tot 12u30)
Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
Inschrijven voor 2 juni bij Luisterpunt (info@luisterpuntbibliotheek.be)

Op maandag 13 juni om 10u (tot 12u30)
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (PAC), Auditorium De Schelde, W.Wilsonplein 2, 9000 Gent
Inschrijven voor 3 juni bij Luisterpunt (info@luisterpuntbibliotheek.be)

Vermeld je naam en de bibliotheek waar je werkt.

Deze workshops worden gratis aangeboden, met grote dank aan de gastheren en –vrouwen (de provinciale bibliotheeksteunpunten / streekgericht bibliotheekbeleid en de bib van Geel).

Tot dan!