Word meter of peter van een Luisterpuntboek!

Steun Luisterpunt, net zoals onze voorzitter Albert Keersmaekers, en neem een boek onder uw hoede. In ruil krijgt u onze eeuwige dankbaarheid en de vermelding van uw naam in het Daisy-luister-boek en/of in het brailleboek.

Ook een aantal andere lezers, enkele scholen, Frieda Van Wijck en Jan Peumans zijn meter of peter van een Luisterpuntboek.

Dit betekent dat met hun financiële steun een boek wordt ingelezen én in braille wordt omgezet. Wij zijn hen hiervoor enorm dankbaar!

Waarom doen we een oproep om peter of meter van een boek te worden?
Omdat onze bibliotheek extra steun nodig heeft. De Vlaamse overheid heeft onze subsidies voor dit jaar en voor volgend jaar verminderd met 5 %. We moeten het zien te redden met minder financiële middelen en dus ook met minder personeel.

Toch is het voor ons van het allergrootste belang dat we de dienstverlening kunnen blijven garanderen op het niveau dat iedereen van ons gewoon is. Ook aan de verdere groei van onze boekencollectie mag naar onze mening niet getornd worden.

Want ook personen met een leesbeperking (blind, slechtziend, MS, afasie, dyslexie) moeten van boeken kunnen genieten! 

Hopelijk vinden nog meer peters en meters de weg naar een nieuw Daisy- en/of brailleboek.

Meer informatie over meter- en peterschap en de boekenlijst