Internationaal verdrag voor toegankelijke lectuur ondertekend. En nu?

Het verdrag van Marrakech werd ondertussen ondertekend door 80 landen (situatie op 11 juli 2014) van de 187 WIPO-leden. Hierbij zijn de Europese Unie als geheel en diverse Europese lidstaten zoals Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, de Scandinavische landen en België, maar ook grote wereldspelers zoals Australië, de Verenigde Staten, Brazilië en Indië. De ondertekening door de EU heeft heel wat moeite gekost, maar op 24 juni 2014 is het uiteindelijk toch gelukt. België op haar beurt ondertekende dit verdrag van Marrakech op 25 juni 2015.

De ondertekening is een soort van moreel engagement dat een land dit een belangrijk verdrag vindt. Maar voor alle duidelijkheid: er verandert niets in concreto.

De tweede stap is een afgewogen implementatie van het verdrag: zorgen dat wat in het verdrag staat ook kan worden waargemaakt en dit vooral op het wetgevend vlak.
De derde en laatste stap is de officiële goedkeuring of ratificatie.

Het WIPO-verdrag verkrijgt echter alleen een bindende kracht als het door 20 landen wordt geratificeerd. Indië heeft op 24 juni 2014 als eerste land ter wereld het Verdrag van Marrakech geratificeerd. Een zeer belangrijk signaal als je weet dat 25% van de wereldpopulatie van blinde en slechtziende mensen in Indië woont.

Het is nu zaak om de komende maanden te ijveren voor deze ratificatie door België en een implementatie in de landelijke wetgeving, waarbij overleg tussen de overheden, de rechthebbenden en de doelgroepen van mensen met een leesbeperking raadzaam is. Hierbij moet onderzocht worden in welke mate de Belgische auteurswet moet worden bijgestuurd.

Luisterpunt heeft op 28 juni 2013 een persmededeling (pdf) verspreid over het verdrag van Marrakech, en ook op de website van WIPO (Engelstalige website) vindt u meer informatie.