Steun Luisterpunt

U of iemand uit uw omgeving geniet dagelijks van de luister- of brailleboeken van Luisterpunt. Boeken lenen is volledig kosteloos. Dat vinden wij belangrijk.

Graag wijzen wij er u op dat u onze bibliotheek kan steunen.

U kunt meter of peter worden van een boek.

U kunt een vrijwillige financiële bijdrage schenken. U bepaalt zelf de grootte van uw bijdrage. 

Steun ons nog vandaag!

Uw gift komt volledig ten goede aan de technologische vernieuwingen van onze gespecialiseerde bibliotheekdienstverlening voor heel Vlaanderen en Brussel.

Namens het bestuur en de medewerkers van Luisterpunt danken wij u van harte voor uw steun.

Albert Keersmaekers, voorzitter
Geert Ruebens, directeur