Steunen met een gift

U of iemand uit uw omgeving geniet dagelijks van een van onze duizenden luister- en/of brailleboeken van Luisterpunt. Boeken lenen is volledig kosteloos. Dat vinden wij belangrijk.

Jaarlijks vinden meer dan 100.000 boeken hun weg naar onze lezers. Dat is een heel pak. En het aantal lezers stijgt elk jaar.

Daarnaast breidt onze samenwerking met gewone bibliotheken, met woon- en zorgcentra, en met scholen gestaag uit. Meer en meer personen met een leesbeperking ontdekken zo de weg naar onze Daisy-boeken.

De laatste jaren hebben we veel geïnvesteerd in technologie: twee nieuwe Daisy-robots, aanpassingen aan ons bibliotheeksysteem en bijdragen aan het ontwikkelen van een technisch platform om Daisy-online mogelijk te maken, … Voor Daisy-online trachten we, samen met onze technische partners, de kinderziektes snel te overwinnen. Onze bibliotheeksoftware en Mijn Luisterpunt hebben we afgestemd op onze nieuwe dienstverlening. Dankzij onze subsidie én dankzij onze gulle schenkers hebben we dit kunnen realiseren. We hopen dat we onze dienstverlening de komende jaren verder kunnen uitbouwen, samen met u.

Onze werking kost handenvol geld. Toch willen we lid worden van Luisterpunt, het boeken lenen en verzenden kosteloos houden voor onze lezers. 

Wilt u Luisterpunt helpen met een financiële bijdrage om uw steun en waardering te uiten? Dat zouden wij heel erg op prijs stellen! U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN BE39 7350 7350 0019 (BIC KREDBEBB). Voor giften vanaf € 40 ontvangt u bovendien een fiscaal attest.

Uw gift komt volledig ten goede aan de technologische vernieuwingen en onze dagelijkse werking.

Steun ons nog vandaag!

Namens het bestuur en de medewerkers van Luisterpunt danken wij u van harte voor uw vrijwillige financiële bijdrage.

Wilt u meer weten over het principe van het duolegaat (Word-37 kBPdf-93 kB)? Bij een duolegaat wordt een erfenis verdeeld tussen een erfgenaam en een goed doel en als tegemoetkoming betaalt dat goede doel de successierechten, ja, ook die van de erfgenaam.

Met vriendelijke groeten,
Albert Keersmaekers, voorzitter
Geert Ruebens, directeur