Adviezen

Beleidsplan Luisterpuntbibliotheek 2009 - 2013 en actieplan 2009 - 2010: gunstig advies op 18 november 2008

Huistijdschrift Luisterpuntbibliotheek: advies op eigen initiatief op 4 februari 2010

Project Braille-enkel en reorganisatie Braillebibliotheek Varsenare: informeel advies in juni 2010

Actieplan 2011 - 2012: gunstig advies op 1 maart 2011

Braille-enkel: informeel advies op verschillende tijdstippen tijdens het voorjaar van 2011

Mijn Luisterpunt: informeel advies en gebruikerstesten, eerste helft van 2011

Mijn Luisterpunt: nota met bevindingen bij het gebruik van Mijn Luisterpunt, met voorstellen van mogelijke aanpassingen (allemaal doorgevoerd), mei 2011

Tips voor inlezers: nota van de gebruikersraad, mei 2011

Voetnoten en eindnoten: standpunt, september 2011