Android-app

Daisy-online-boeken op een Android-toestel afspelen

Als u beschikt over een Android apparaat kunt u Daisy-online-boeken op twee manieren afspelen. U kunt de boeken streamen of downloaden via de Nederlandstalige Anderslezen-app. Hiervoor heeft u geen computer nodig maar wel toegang tot internet. Daarnaast kunt u met een computer boeken eerst downloaden om ze dan via een kabel of SD-kaart op uw toestel te plaatsen. In dat geval kunt u uw boeken afspelen vanuit de toestel-boekenplank van de Anderslezen-app.

Met de Anderslezen-app

Boeken eerst downloaden

Vastgestelde problemen

Anderslezen-app

Installatie

 • Open de Google Play Store
 • Druk op de zoekknop rechtsboven. Linksboven verschijnt een zoekveld. Typ anderslezen als één zoekwoord. Druk op de knop installeren en vervolgens op accepteren. De applicatie wordt gedownload. Na installatie is de Anderslezen-app zichtbaar op 1 van de beginschermen.

App openen

 • Open de Anderslezen-app door op het icoontje Anderslezen te drukken in het beginscherm
 • Een loginscherm met 2 invulvelden verschijnt wanneer u de app de eerste keer opent. In het eerste invulveld, gebruikersnaam, vult u uw Luisterpunt-lenersnummer in. In het tweede invulveld, wachtwoord, vult u uw geboortedatum in de vorm dd-mm-jjjj, bv. 24-03-1975, net zoals bij Mijn Luisterpunt. Druk op Aanmelden om uw Anderslezen-boekenplank te laden. Het duurt even voor de app uw boekenplank laadt. Inloggen met een andere account kan via het instellingenscherm van de app.

Beschrijving app

De app bestaat uit 4 onderdelen: de boekenplanken en het berichtenscherm, de speler, de navigatieschermen en het instellingenscherm.

U start met lezen door een boek te kiezen in een van de boekenplanken. Een boek opent in de speler. Via de speler kunt u op een klassieke manier navigeren met Daisy-knoppen of direct gaan naar een plaats in het boek via één van de navigatieschermen. Via het instellingenscherm kunt u bepaalde voorkeuren in de app aanpassen. De opbouw van alle schermen roteert mee als u uw toestel draait van landschap- naar portretmodus en omgekeerd.

We geven een beschrijving scherm per scherm.

Boekenplanken en berichtenscherm

Na inloggen in de app komt u terecht op één van de boekenplanken. De app bevat 2 boekenplanken en een berichtenscherm. U schakelt tussen deze schermen via de navigatiebalk bovenaan. De navigatiebalk bevat van links naar rechts: Anderslezen, Toestel en Berichten.

De boekenplanken bevatten elk een lijst van publicaties en het berichtenscherm kan dienstberichten bevatten van Anderslezen of van uitgevers. De Anderslezen-boekenplank bevat onder meer de Daisy-online-boeken die u momenteel leent bij de bib. Daarnaast bevat deze lijst audiokranten of tijdschriften waarvoor u een abonnement heeft bij Kamelego vzw of Transkript vzw. U opent een publicatie op de boekenplank door er op te drukken.

Elk boek op één van de boekenplanken bevat volgende informatie:

 • Links een afbeelding van een boek met geluidsgolfjes.
 • Rechts van de afbeelding de titel, bv. Mijn zus woont in het donker
 • Onder de titel de auteur, bv. Emy Geyskens en Kolet Janssen
 • Op de Anderslezen-boekenplank staat onder de auteur een wereldbol om aan te geven dat u het boek kunt streamen
 • Als u de publicatie nog niet heeft geopend staat rechts van de titel een tekstlabel 'nieuw'

Bij de boekenplanken bevat de app rechtsboven een wijzigen-knop die links staat van de instellingen-knop.

Druk op de wijzigen-knop om acties uit te voeren op de lijst met boeken. U kunt één of meerdere boeken selecteren door ze aan te klikken. Links verschijnt een vinkje per geselecteerd boek. Druk een tweede keer om de selectie van een publicatie ongedaan te maken. Kies in de balk linksboven voor 'verwijder lokale kopie' om een publicatie van de toestel-boekenplank te verwijderen of een gedownload boek van de Anderslezen-boekenplank te verwijderen. U kiest voor de optie 'inleveren' in het midden van de balk om boeken in te leveren. Door publicaties in te leveren komt ruimte vrij om nieuwe boeken toe te voegen. U kunt maximum 5 gelijktijdige Daisy-online-boeken van Luisterpunt op uw boekenplank houden. U kunt in de balk bovenaan rechts kiezen voor 'downloaden' om het geselecteerde boek te dowloaden. Bij het item dat aan het downloaden is verandert de wereldbol in een grijze neerwaartse pijl. Wanneer een boek klaar is wordt de pijl rood. Uit kunt uit de wijzigen-modus terugkeren met de Android-terug-toets als u geen actie wilt uitvoeren. De functie 'verwijder lokale kopie' is beschikbaar op de Anderslezen- en toestelboekenplank. Inleveren en en downloaden is alleen beschikbaar op de Anderslezen-boekenplank en werkt dus alleen wanneer u verbonden bent met het internet.

Wanneer u Daisy-online-boeken via Mijn Luisterpunt, via de uitleendienst of via kabel of SD-kaart toevoegt kunt u de boekenplank vernieuwen door bovenaan de lijst van de boekenplank een neerwaartse veegbeweging te maken of door rechtsboven op nog meer opties te drukken en in de keuzelijst te drukken op Refresh.

Speler

Druk op een boek in de Anderslezen-boekenplank of Toestel-boekenplank om het boek af te spelen.

Met het Anderslezen-logo linksboven kunt u de speler verlaten en terugkeren naar uw boekenplank. Helemaal rechts vindt u 4 knoppen terug:

 • Leessnelheid: hiermee laat u de stem sneller of trager voorlezen.
 • Navigatie: hiermee opent u een nieuw scherm met verschillende manieren om door het boek te bladeren.
 • Bladwijzer toevoegen: hiermee kunt u tijdens het afspelen een bladwijzer plaatsen als u later wilt terugkeren naar die locatie in het boek. De app doet zelf een naamsuggestie voor de bladwijzer. Pas deze titel aan indien nodig.
 • Nog meer opties. Met deze knop krijgt u een keuzemenu waarbij u kunt kiezen tussen Instellingen en Zoeken.
  • De instellingen beschrijven we straks. 
  • Met de Zoeken-functie kunt u zoeken in de tekstweergave van het boek. Het grootste deel van het scherm in de speler bevat de visuele weergave van het boek. Voor Luisterpunt-boeken is dat in 99% van de gevallen een boek met structuur zonder de volledige tekst van het boek. U kunt de weergave van deze structuur aanpassen aan uw wensen via het instellingenscherm. De structuur scrolt mee met uw vorderingen in het boek.

Onder deze knoppenbalk staat links hoever u reeds bent in het boek, dan een schuine streep en de totale speelduur van het boek. In het midden staat de titel van het boek en de huidige titel in de structuur van het boek dat voorgelezen wordt. Rechts staat het huidige navigatie-niveau, bv. niveau 1. De navigatiebalk onderaan bevat 5 Daisy-navigatie-knoppen.

Uiterst links en rechts vindt u de knoppen vorige en volgende om respectievelijk terug te keren of voorwaarts te navigeren in het boek. Links en rechts van de middelste knop vindt u de niveau lager en niveau hoger knoppen om de eenheid aan te duiden waarmee u wilt navigeren. Afhankelijk van het boek kan dit gaan van niveau 1 tot en met niveau 6. U kunt ook navigeren op pagina, zin, 5 seconden, 30 seconden en 2 minuten. Helemaal in het midden heeft u een afspeelknop waarmee u het boek verder afspeelt of pauzeert.

De speler onthoudt voor elk boek waar u de vorige keer stopte met lezen en hervat vanaf dit punt het lezen. Een boek speelt automatisch af wanneer u de speler opent.

Navigatieschermen

Druk op de navigatieknop in de speler om het navigatiescherm te openen.

In de balk bovenaan kunt u kiezen tussen 3 verschillende methodes om te navigeren naar een bepaalde plaats in het boek. Van links naar rechts zijn dit titel, pagina en bladwijzer.

 • Druk op titel om een inhoudstafel te krijgen met alle navigeerbare hoofding in het Daisy-boek. Per hoofding staat links uitgelijnd de titel, gevolgd door de tijdsduur van de audio die bij dat element behoort en rechts het niveau. Druk op de gewenste hoofding om het boek af te spelen vanaf die titel.
 • Druk op pagina om een lijst met paginanummers te krijgen. Druk op de gewenste pagina om het boek af te spelen vanaf die pagina.
 • Druk op bladwijzers om een overzicht te krijgen van de bladwijzers die u maakte in dit Daisy-boek. Druk op de gewenste bladwijzer om het boek af te spelen vanaf die bladwijzer.

Instellingenscherm

Met uitzondering van het berichtenscherm vindt u steeds op alle schermen helemaal rechtsboven de knop nog-meer-opties die een keuzelijst opent met de optie Instellingen. Druk op Instellingen om het instellingenscherm te openen.

Het instellingenscherm is opgedeeld in volgende titels: Visueel, speler, Boekenplank en Systeem.

Bij visuele instellingen kunt u de tekstweergave van de structuur van het boek in de speler aanpassen. Druk op Tekstkleur, Tekstgrootte, Lettertype, Achtergrondkleur en Regelafstand om de nodige aanpassingen te doen. Indien u een tekst leest met synthetische spraak, zoals bv. de audiokrant, kunt u de tekst volgen met karaoke-lezen. Daarbij licht de voorgelezen zin of het voorgelezen woord op via een gekleurde tekstmarkering die u kunt kiezen bij Kleur Tekstmarkering.

Bij spelerinstellingen kunt u kiezen om afbeeldingen wel of niet weer te geven in een Daisy-boek. Daisy-online-boeken van Luisterpunt bevatten geen afbeeldingen.

Bij boekenplank instellingen kunt u een andere account ingeven via Gebruikersgegevens. De Anderlezen-app kan maar 1 account tegelijkertijd openen. Daarnaast kunt u kiezen tussen een grote of kleine weergave van titels op de boekenplank. Boekenplank sorteren biedt u 4 verschillende manieren om publicaties te sorteren: op meest recent, op titel, op auteur of op offline beschikbaarheid.

Na het aanpassen van de instellingen kunt u op de Android-terugknop drukken om terug te keren naar uw vorig scherm.

Boeken downloaden op computer en plaatsen op intern geheugen Android-toestel of SD-kaart

Ga naar Mijn Luisterpunt en download het boek op uw computer. U hoeft het ZIP-bestand niet uit te pakken.

Verbind uw Android apparaat met uw computer via kabel om toegang te krijgen tot het intern geheugen van het apparaat. Als u beschikt over een SD-kaartlezer kunt u ook via SD-kaart werken als uw Android toestel automatisch een downloadmap aanmaakt op uw SD-kaart.

De Anderslezen-app zoekt naar Daisy-boeken in de map download op uw intern geheugen of in uw SD-kaart. U dient dus in deze folder uw boeken in ZIP-formaat te plaatsen. Dit kan via Windows Verkenner of via Finder op een Mac en met gebruik van de sneltoetscombinaties CTRL + C en CTRL + V. De Mac-alternatieven zijn Appletoets + C en Appletoets + V.