Het duolegaat wordt afgeschaft

Het is in Vlaanderen niet langer interessant om verre familie of vrienden – en een goed doel -  samen in een testament te bevoordelen via een duolegaat.
Voor overlijdens in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 wordt het duolegaat volledig afgeschaft. Er zal vanaf dan geen fiscaal voordeel meer zijn voor testamenten met een duolegaat, en dat geldt ook voor de reeds bestaande testamenten van voor deze datum!

In de plaats komt er een nultarief voor schenkingen aan goede doelen en een nieuw tarief voor wie een klein deel van zijn/haar vermogen wil nalaten aan een goede vriend.
Dit betekent dat goede doelen vanaf 1 juli helemaal geen erfbelasting meer moeten betalen en dat verre familieleden en vrienden voor bedragen tot maximaal 15.000 euro van het voordeeltarief van 3% genieten.

Tijd voor actie dus!

Om zeker te zijn dat je regeling beantwoordt aan jouw wensen laat je best vóór 1 juli 2021 je testament aanpassen.

Pas je je testament waarin een duolegaat is opgenomen niet aan?
Dan is de kans groot dat het aangeduide goede doel meer erfbelasting moet betalen dan de waarde die het ontvangt. In dat geval zal het goede doel het legaat logischerwijze verwerpen. Het deel dat aan deze organisatie had moeten toekomen zal dan, afhankelijk van wat in je testament staat, aan iemand anders toekomen, bijvoorbeeld een wettelijke erfgenaam of iemand anders die in je testament aangeduid staat.

Meer info

Testament.be

Wat is een nalatenschap? Hoe stel ik een testament op? Welke manieren zijn er om een goed doel op te nemen in mijn testament? Wat kost een gift aan een goed doel uit mijn nalatenschap? Een antwoord op al deze en andere vragen vindt u op de website van Testament.be.